Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2004
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

"Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia"

Historia gimnazjum w Żyrzynie rozpoczęła się w 1999 r. i jest ściśle związana z wprowadzoną wtedy reformą systemu oświaty. Zgodnie z ideą reformy Rada Gminy w Żyrzynie podjęła decyzję o utworzeniu gimnazjum obejmującego swym obwodem cały teren gminy. Warunki bazowe pozwoliły na zapewnienie odrębnego budynku dla potrzeb gimnazjum. Podjęto zatem decyzję o utworzeniu nowej placówki w zabytkowym dworku, gdzie jeszcze niedawno mieściła się Szkoła Ogrodnicza. Początki powstawania szkoły nie były łatwe. Budynek wymagał gruntownego remontu, brakowało sanitariatów, oświetlenia. Prace remontowe trwały zaledwie trzy miesiące. W tworzenie gimnazjum zaangażowali się wszyscy: władze samorządowe, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i młodzież.

Otwierając stronę internetową naszego gimnazjum czytamy: "Gimnazjum w Żyrzynie mieści się w zabytkowym dworku, należącym niegdyś do rodziny Wesslów. Budynek położony jest w centrum malowniczego parku, ze starymi lipami, kasztanowcami i wiązami. Szkołę otaczają kaskadowe stawy oraz kanały, będące siedliskiem dzikiego ptactwa. Wszystko to tworzy klimat szczególny i niepowtarzalny. To zaciszne, bezpieczne miejsce, wolne od zagrożeń i patologii.".


Główne wejście do gimnazjum

Gimnazjum skupia młodzież z terenu całej gminy Żyrzyn. Obecnie uczęszcza do niego 329 uczniów, uczących się w 13 oddziałach. Młodzież spoza Żyrzyna dowożona jest do szkoły gimbusami. Szkoła posiada nowoczesną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu. Uczniowie korzystają z niej w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (również podczas ferii). Szkoła posiada również rozwijającą się bibliotekę. Młodzież ma możliwość nauki dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w dwóch salach gimnastycznych: Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Zawodowych. Tu należałoby wspomnieć, że największym problemem szkoły jest brak sali gimnastycznej, małe sale lekcyjne oraz wąskie korytarze. Dyrektor gimnazjum Stanisław Odzioba wystąpił do Rady Gminy z propozycją podjęcia odpowiednich działań i postanowień dotyczących budowy nowego obiektu, bądź innych rozwiązań technicznych. Pomimo trudnych warunków lokalowych braku zaplecza sportowego młodzież zachęcana przez nauczycieli chętnie bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Wspólna praca przynosi zasłużone wyróżnienia, nagrody i dyplomy. O bolączkach gimnazjum i sukcesach swoich wychowanków obszernie wypowiada się pani Iwona Kozłowska - nauczycielka wychowania fizycznego:

Szkoła jak wszystkim wiadomo mieści się w zabytkowym bardzo urokliwym pałacyku, który nie jest w stanie zastąpić wielu braków, w tym sali gimnastycznej, tak niezbędnej w życiu szkoły. Radzimy sobie jak możemy: korzystamy z sali szkoły podstawowej i miejscowego zespołu szkół. Mamy swoje boiska do piłki nożnej i siatkowej. Aktualnie jesteśmy w trakcie załatwiania siłowni. Brak swojej sali gimnastycznej staramy się zrekompensować młodzieży organizacją zielonych szkół z obozami przetrwania - było ich dwie (jedna nad morzem, druga na Słowacji). Organizujemy również małe białe szkółki narciarskie w Rąblowie, rajdy rowerowe, piesze itd. Młodzież naszej szkoły chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych zarówno tych obowiązkowych jak i pozalekcyjnych. Od pięciu lat reprezentują szkołę, gminę, środowisko w wielu imprezach sportowych, festynach, gimnazjadach jak i zawodach sportowych na różnym szczeblu, począwszy od gminnych a skończywszy na wojewódzkich. Analizując te pięć sportowych lat w gimnazjum, jest się czym pochwalić. Od czterech lat, co roku mamy uczniów, którzy dochodzą do etapu wojewódzkiego.

  • 2001 r. - nagroda Starosty Puławskiego za wybitne osiągnięcia sportowe dla Joanny Kopińskiej i Zuzanny Szczepaniak
  • 2001 r. - Joanna Kopińska w województwie(tenis stołowy - zawodniczka Awansu)
  • 2002 r. - Zuzana Szczepaniak i Joanna Kopińska w województwie (badminton)
  • 2003 r. - w województwie Agnieszka Wiejak (bieg na 100 metrów) Paweł Osiak (rzut oszczepem)
  • 2004 r. - w województwie Ewa Krawczak (rzut oszczepem) Karol Szymanek (rzut oszczepem - brązowy medal) Kamil Fijałkowski - 1000 m

Poza tym uczniowie z naszej szkoły zdobyli trzecie miejsce w parafiadzie, w której startowało 26 szkół. Młodzież daje z siebie wszystko i czeka cierpliwie na lepsze warunki do treningów godnych osiąganych sukcesów."


Ekspozycja pucharów znajduje się w gablocie na korytarzu

Trudne warunki lokalowe są bolączką wszystkich. Utworzenie gimnazjum w zabytkowym dworku jest tylko etapem przejściowym. Wszyscy mają nadzieję, że po pięknie odnowionej szkole podstawowej przyjdzie też czas na gimnazjum. Motto zawarte w tytule artykułu "uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia" wydaje się bardzo odpowiednie dla młodzieży uczącej się w tej szkole.


Na zdjęciu: Katarzyna Rybak, Monika Kędziora, Kinga Cieśla, Ola Filus, Marlena Kowalik, Magda Kuba, Joanna Rułka, Olga Mitura

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015