Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2004
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Inwestycje w Gminie

Zbliża się koniec roku, można więc podsumować to, co udało nam się zrobić w tym okresie. Tegoroczne inwestycje pochłonęły ok. 22% dochodów Gminy. Najdroższą inwestycją gminną (kosztującą ponad 1100 tys. zł) była niewątpliwie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrzynie rozpoczęta we wrześniu 2003 r. Oddana do użytku oczyszczalnia w październiku 1996 r., której przepustowość wynosiła 150 m3 na dobę wymagała modernizacji, gdyż w trakcie jej użytkowania zwiększyła się ilość dopływających ścieków. Ponadto stała się niezbędna w celu ochrony wód rzeki Duży Pioter i jeziora Piskory. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PARSTER" Sp. z o.o. z Parczewa dobudował nowy reaktor, zmienił technologię oczyszczania ścieków oraz zwiększył przepustowość oczyszczalni do 300 m3 na dobę. Tym samym utworzone zostały 2 ciągi technologiczne po 150 m3 na dobę każdy, co umożliwia wykonywanie remontów i napraw bez potrzeby przerywania pracy oczyszczalni.


Z lewej strony nowy reaktor

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii opracowanej przez biuro projektowe "Ekosan" z Lublina uzyskane wskaźniki oczyszczania ścieków są dwukrotnie lepsze od wymaganych przez pozwolenie wodno-prawne. Po zakończeniu modernizacji do oczyszczalni skierowane zostały nieczystości z rozbudowywanej kanalizacji w Zagrodach. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tej miejscowości dzielona była na etapy. Ostatni (trzeci) wykonany został od czerwca do sierpnia br. Wykonawcą inwestycji, która pochłonęła ponad 250 tys. zł było Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego "SANITECH" z Rzeszowa. Inwestycja ta współfinansowana jest z programu SAPARD - instrumentu przedakcesyjnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej.


Więcej bardziej wydajnych sprężarek

We wrześniu wybudowany został także wodociąg w m. Kolonia Żerdź. Sieć główna tego wodociągu ciągnie się ponad 1 km, ale dzięki temu udało się doprowadzić wodę do 3 gospodarstw. Stopień zwodociągowania w Naszej Gminie wynosi prawie 100%. To znacznie wyróżnia naszą Gminę wśród innych w regionie.

Na podstawie porozumienia rzeczowego zawartego ze Starostą Puławskim, Gmina podjęła się budowy nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej klasy Z w miejscowości Parafianka, a dokładnie odcinka tej drogi biegnącej do Kolonii Parafianka i tamtejszego cmentarza.

W II połowie października Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Markuszowa wykonał podbudowę długości 725 mb drogi w Parafiance. Koszty tej części zadania poniosła Gmina, natomiast koszt ułożenia nawierzchni asfaltowej sfinansowano z budżetu Powiatu Puławskiego. Niestety nie udało się wykonać całości tej drogi z powodu braku środków. W projekcie budżetu na 2005 rok zabezpieczone są środki na dokończenie tej inwestycji w przyszłym roku.


Nowa prasa na odpady stałe

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie wymieniony został piec centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepłej wody. Duże zmiany można także zauważyć w Szkole Podstawowej w Żyrzynie, gdzie przeprowadzona została termomodernizacja budynku oraz wyremontowane zostały łazienki, a na placu apelowym i chodniku przy szkole położona została kostka brukowa. Szersze informacje o tej inwestycji przedstawia artykuł w poprzednim numerze biuletynu.

B.A.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015