Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2004
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Inwestycje w Gminie

Zbliża się koniec roku, można więc podsumować to, co udało nam się zrobić w tym okresie. Tegoroczne inwestycje pochłonęły ok. 22% dochodów Gminy. Najdroższą inwestycją gminną (kosztującą ponad 1100 tys. zł) była niewątpliwie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrzynie rozpoczęta we wrześniu 2003 r. Oddana do użytku oczyszczalnia w październiku 1996 r., której przepustowość wynosiła 150 m3 na dobę wymagała modernizacji, gdyż w trakcie jej użytkowania zwiększyła się ilość dopływających ścieków. Ponadto stała się niezbędna w celu ochrony wód rzeki Duży Pioter i jeziora Piskory. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PARSTER" Sp. z o.o. z Parczewa dobudował nowy reaktor, zmienił technologię oczyszczania ścieków oraz zwiększył przepustowość oczyszczalni do 300 m3 na dobę. Tym samym utworzone zostały 2 ciągi technologiczne po 150 m3 na dobę każdy, co umożliwia wykonywanie remontów i napraw bez potrzeby przerywania pracy oczyszczalni.


Z lewej strony nowy reaktor

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii opracowanej przez biuro projektowe "Ekosan" z Lublina uzyskane wskaźniki oczyszczania ścieków są dwukrotnie lepsze od wymaganych przez pozwolenie wodno-prawne. Po zakończeniu modernizacji do oczyszczalni skierowane zostały nieczystości z rozbudowywanej kanalizacji w Zagrodach. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tej miejscowości dzielona była na etapy. Ostatni (trzeci) wykonany został od czerwca do sierpnia br. Wykonawcą inwestycji, która pochłonęła ponad 250 tys. zł było Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego "SANITECH" z Rzeszowa. Inwestycja ta współfinansowana jest z programu SAPARD - instrumentu przedakcesyjnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej.


Więcej bardziej wydajnych sprężarek

We wrześniu wybudowany został także wodociąg w m. Kolonia Żerdź. Sieć główna tego wodociągu ciągnie się ponad 1 km, ale dzięki temu udało się doprowadzić wodę do 3 gospodarstw. Stopień zwodociągowania w Naszej Gminie wynosi prawie 100%. To znacznie wyróżnia naszą Gminę wśród innych w regionie.

Na podstawie porozumienia rzeczowego zawartego ze Starostą Puławskim, Gmina podjęła się budowy nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej klasy Z w miejscowości Parafianka, a dokładnie odcinka tej drogi biegnącej do Kolonii Parafianka i tamtejszego cmentarza.

W II połowie października Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Markuszowa wykonał podbudowę długości 725 mb drogi w Parafiance. Koszty tej części zadania poniosła Gmina, natomiast koszt ułożenia nawierzchni asfaltowej sfinansowano z budżetu Powiatu Puławskiego. Niestety nie udało się wykonać całości tej drogi z powodu braku środków. W projekcie budżetu na 2005 rok zabezpieczone są środki na dokończenie tej inwestycji w przyszłym roku.


Nowa prasa na odpady stałe

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie wymieniony został piec centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem ciepłej wody. Duże zmiany można także zauważyć w Szkole Podstawowej w Żyrzynie, gdzie przeprowadzona została termomodernizacja budynku oraz wyremontowane zostały łazienki, a na placu apelowym i chodniku przy szkole położona została kostka brukowa. Szersze informacje o tej inwestycji przedstawia artykuł w poprzednim numerze biuletynu.

B.A.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015