Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2004
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Lekcja patriotyzmu

11 listopada 1918 roku - po 123 latach niewoli spełniły się marzenia kilku pokoleń Polaków. Ojczyzna wolna!

"Quo vadis homo?" - cytat ten towarzyszył mieszkańcom naszej gminy podczas obchodów 86 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tak ważne dla każdego Polaka święto zostało uczczone uroczystościami, które odbyły się, jak co roku, w Zespole Szkół w Żyrzynie. Obchody listopadowego święta rozpoczął Wójt Gminy Andrzej Bujek - powitał przybyłych gości, oraz przypomniał wydarzenia z tamtych lat. Przedstawił krótki rys historyczny, przybliżający szczególne dla Polski wydarzenia: od czasów powstania listopadowego po historię współczesną.

Mszę świętą, z udziałem pocztów sztandarowych, w intencji ojczyzny odprawili ks. Eugeniusz Mikita i Józef Domiński. Słowa wygłoszone przez ks. E.Mikitę "nie pytaj co Ojczyzna może zrobić dla ciebie - zapytaj, co ty możesz zrobić dla ojczyzny" dla wielu obecnych pozostaną na długo w pamięci.

Młodzież z naszych szkół przygotowała również spektaktl słowno-muzyczny. Opiekunowie w niezwykle zorganizowany sposób czuwali nad przebiegiem uroczystości. W programie artystycznym wykorzystano pieśni patriotyczne i utwory poetyckie mówiące o tęsknocie za niepodległością i odzyskaniu wolności. Było ciekawie, a przede wszystkim bardzo uroczyście. Pamięć o tych wszystkich, którzy walczyli o wolność jest ważna i potrzebna, ponieważ to część naszej historii oraz nasze dziedzictwo narodowe.

Przy całej wzniosłości i powadze, powinniśmy również pamiętać, że tak naprawdę jest to radosny dzień dla Polaków. Dzień, w którym po wielu latach niewoli, odzyskaliśmy niepodległość. Ten szczególny dzień skłania też do zastanowienia się, kto jest dziś patriotą, co znaczy dziś niepodległość i kim są bohaterowie współczesnych Polaków. Nasza Ojczyzna przeżywa różne przeobrażenia, ale patriotyzm ciągle powinien stać na straży godności naszego Narodu, jego kultury i obyczajów, czyli dziedzictwa naszych ojców.

Trochę historii

W dniu 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Kraj był 123 lata pod zaborami Austro-Węgier, Rosji i Niemiec. W czasie I wojny światowej mocarstwa te poniosły klęskę. Dnia 11 listopada 1918 r. doszło do podpisania zawieszenia broni i kapitulacji Niemiec. Ostateczna klęska mocarstw rozbiorowych doprowadziła do powstania niepodległego państwa polskiego. Na czele odrodzonego państwa stanął Józef Piłsudski - głównodowodzący dzielnego narodu polskiego.

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015