Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2004
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

"Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia"

Historia gimnazjum w Żyrzynie rozpoczęła się w 1999 r. i jest ściśle związana z wprowadzoną wtedy reformą systemu oświaty. Zgodnie z ideą reformy Rada Gminy w Żyrzynie podjęła decyzję o utworzeniu gimnazjum obejmującego swym obwodem cały teren gminy. Warunki bazowe pozwoliły na zapewnienie odrębnego budynku dla potrzeb gimnazjum. Podjęto zatem decyzję o utworzeniu nowej placówki w zabytkowym dworku, gdzie jeszcze niedawno mieściła się Szkoła Ogrodnicza. Początki powstawania szkoły nie były łatwe. Budynek wymagał gruntownego remontu, brakowało sanitariatów, oświetlenia. Prace remontowe trwały zaledwie trzy miesiące. W tworzenie gimnazjum zaangażowali się wszyscy: władze samorządowe, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i młodzież.

Otwierając stronę internetową naszego gimnazjum czytamy: "Gimnazjum w Żyrzynie mieści się w zabytkowym dworku, należącym niegdyś do rodziny Wesslów. Budynek położony jest w centrum malowniczego parku, ze starymi lipami, kasztanowcami i wiązami. Szkołę otaczają kaskadowe stawy oraz kanały, będące siedliskiem dzikiego ptactwa. Wszystko to tworzy klimat szczególny i niepowtarzalny. To zaciszne, bezpieczne miejsce, wolne od zagrożeń i patologii.".


Główne wejście do gimnazjum

Gimnazjum skupia młodzież z terenu całej gminy Żyrzyn. Obecnie uczęszcza do niego 329 uczniów, uczących się w 13 oddziałach. Młodzież spoza Żyrzyna dowożona jest do szkoły gimbusami. Szkoła posiada nowoczesną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu. Uczniowie korzystają z niej w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (również podczas ferii). Szkoła posiada również rozwijającą się bibliotekę. Młodzież ma możliwość nauki dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w dwóch salach gimnastycznych: Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Zawodowych. Tu należałoby wspomnieć, że największym problemem szkoły jest brak sali gimnastycznej, małe sale lekcyjne oraz wąskie korytarze. Dyrektor gimnazjum Stanisław Odzioba wystąpił do Rady Gminy z propozycją podjęcia odpowiednich działań i postanowień dotyczących budowy nowego obiektu, bądź innych rozwiązań technicznych. Pomimo trudnych warunków lokalowych braku zaplecza sportowego młodzież zachęcana przez nauczycieli chętnie bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Wspólna praca przynosi zasłużone wyróżnienia, nagrody i dyplomy. O bolączkach gimnazjum i sukcesach swoich wychowanków obszernie wypowiada się pani Iwona Kozłowska - nauczycielka wychowania fizycznego:

Szkoła jak wszystkim wiadomo mieści się w zabytkowym bardzo urokliwym pałacyku, który nie jest w stanie zastąpić wielu braków, w tym sali gimnastycznej, tak niezbędnej w życiu szkoły. Radzimy sobie jak możemy: korzystamy z sali szkoły podstawowej i miejscowego zespołu szkół. Mamy swoje boiska do piłki nożnej i siatkowej. Aktualnie jesteśmy w trakcie załatwiania siłowni. Brak swojej sali gimnastycznej staramy się zrekompensować młodzieży organizacją zielonych szkół z obozami przetrwania - było ich dwie (jedna nad morzem, druga na Słowacji). Organizujemy również małe białe szkółki narciarskie w Rąblowie, rajdy rowerowe, piesze itd. Młodzież naszej szkoły chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych zarówno tych obowiązkowych jak i pozalekcyjnych. Od pięciu lat reprezentują szkołę, gminę, środowisko w wielu imprezach sportowych, festynach, gimnazjadach jak i zawodach sportowych na różnym szczeblu, począwszy od gminnych a skończywszy na wojewódzkich. Analizując te pięć sportowych lat w gimnazjum, jest się czym pochwalić. Od czterech lat, co roku mamy uczniów, którzy dochodzą do etapu wojewódzkiego.

  • 2001 r. - nagroda Starosty Puławskiego za wybitne osiągnięcia sportowe dla Joanny Kopińskiej i Zuzanny Szczepaniak
  • 2001 r. - Joanna Kopińska w województwie(tenis stołowy - zawodniczka Awansu)
  • 2002 r. - Zuzana Szczepaniak i Joanna Kopińska w województwie (badminton)
  • 2003 r. - w województwie Agnieszka Wiejak (bieg na 100 metrów) Paweł Osiak (rzut oszczepem)
  • 2004 r. - w województwie Ewa Krawczak (rzut oszczepem) Karol Szymanek (rzut oszczepem - brązowy medal) Kamil Fijałkowski - 1000 m

Poza tym uczniowie z naszej szkoły zdobyli trzecie miejsce w parafiadzie, w której startowało 26 szkół. Młodzież daje z siebie wszystko i czeka cierpliwie na lepsze warunki do treningów godnych osiąganych sukcesów."


Ekspozycja pucharów znajduje się w gablocie na korytarzu

Trudne warunki lokalowe są bolączką wszystkich. Utworzenie gimnazjum w zabytkowym dworku jest tylko etapem przejściowym. Wszyscy mają nadzieję, że po pięknie odnowionej szkole podstawowej przyjdzie też czas na gimnazjum. Motto zawarte w tytule artykułu "uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia" wydaje się bardzo odpowiednie dla młodzieży uczącej się w tej szkole.


Na zdjęciu: Katarzyna Rybak, Monika Kędziora, Kinga Cieśla, Ola Filus, Marlena Kowalik, Magda Kuba, Joanna Rułka, Olga Mitura

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia