Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2004
Ostatnio dodane
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Lekcja patriotyzmu

11 listopada 1918 roku - po 123 latach niewoli spełniły się marzenia kilku pokoleń Polaków. Ojczyzna wolna!

"Quo vadis homo?" - cytat ten towarzyszył mieszkańcom naszej gminy podczas obchodów 86 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tak ważne dla każdego Polaka święto zostało uczczone uroczystościami, które odbyły się, jak co roku, w Zespole Szkół w Żyrzynie. Obchody listopadowego święta rozpoczął Wójt Gminy Andrzej Bujek - powitał przybyłych gości, oraz przypomniał wydarzenia z tamtych lat. Przedstawił krótki rys historyczny, przybliżający szczególne dla Polski wydarzenia: od czasów powstania listopadowego po historię współczesną.

Mszę świętą, z udziałem pocztów sztandarowych, w intencji ojczyzny odprawili ks. Eugeniusz Mikita i Józef Domiński. Słowa wygłoszone przez ks. E.Mikitę "nie pytaj co Ojczyzna może zrobić dla ciebie - zapytaj, co ty możesz zrobić dla ojczyzny" dla wielu obecnych pozostaną na długo w pamięci.

Młodzież z naszych szkół przygotowała również spektaktl słowno-muzyczny. Opiekunowie w niezwykle zorganizowany sposób czuwali nad przebiegiem uroczystości. W programie artystycznym wykorzystano pieśni patriotyczne i utwory poetyckie mówiące o tęsknocie za niepodległością i odzyskaniu wolności. Było ciekawie, a przede wszystkim bardzo uroczyście. Pamięć o tych wszystkich, którzy walczyli o wolność jest ważna i potrzebna, ponieważ to część naszej historii oraz nasze dziedzictwo narodowe.

Przy całej wzniosłości i powadze, powinniśmy również pamiętać, że tak naprawdę jest to radosny dzień dla Polaków. Dzień, w którym po wielu latach niewoli, odzyskaliśmy niepodległość. Ten szczególny dzień skłania też do zastanowienia się, kto jest dziś patriotą, co znaczy dziś niepodległość i kim są bohaterowie współczesnych Polaków. Nasza Ojczyzna przeżywa różne przeobrażenia, ale patriotyzm ciągle powinien stać na straży godności naszego Narodu, jego kultury i obyczajów, czyli dziedzictwa naszych ojców.

Trochę historii

W dniu 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Kraj był 123 lata pod zaborami Austro-Węgier, Rosji i Niemiec. W czasie I wojny światowej mocarstwa te poniosły klęskę. Dnia 11 listopada 1918 r. doszło do podpisania zawieszenia broni i kapitulacji Niemiec. Ostateczna klęska mocarstw rozbiorowych doprowadziła do powstania niepodległego państwa polskiego. Na czele odrodzonego państwa stanął Józef Piłsudski - głównodowodzący dzielnego narodu polskiego.

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015