Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2004
Ostatnio dodane
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim...

Listopad to miesiąc szczególny, nad wyraz piękny choć melancholijny, wyjątkowo sentymentalny, prowokujący do zadumy i refleksji nad wszystkim. Pierwsze dni tego miesiąca poświęcone są pamięci zmarłym. Nie ma takiego zakątka na ziemi, w którym nie oddawanoby czci zmarłym. Pamięć o nich wynika bowiem z najgłębszej, wewnętrznej, płynącej z serca potrzeby wdzięczności, miłości i pamięci o tych wszystkich, którzy odeszli.

Wszystkich Świętych to refleksyjne święto. Święto zadumy. Wszyscy odwiedzamy cmentarze i miejsca pamięci drogich nam osób. Zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach. Cmentarz wzrusza nas, wycisza i uspokaja, i co najważniejsze zmusza do myślenia. Bo kiedy pochylamy się nad grobami i po raz kolejny czytamy imię i nazwisko, datę urodzenia i śmierci, prośbę o modlitwę to pojawiają się wspomnienia i chwile spędzone razem i łzy tęsknoty.

Dzień Wszystkich Świętych i dzień Zaduszny są w Polsce również dniami pamięci narodowej. Znicze płoną na grobach powstańczych, mogiłach żołnierskich, na miejscach straceń i tablicach pamiątkowych poświęconych pamięci poległych we wszystkich wojnach. Płoną również na grobach ludzi szczególnie zasłużonych dla Polski i jej kultury.

Jak co roku żyrzyński cmentarz tonął w kwiatach i zapalonych zniczach, znakach nieprzemijającej pamięci i wiary, że nie wszystko umiera. Niezależnie od tego ile wydajemy na znicze i wiązanki to i tak najdroższa jest pamięć o naszych zmarłych. Dowodem tego, że pamiętamy były zatłoczone alejki żyrzyńskiego cmentarza oraz przemieszane rejestracje samochodów. Cmentarz pełen ludzi był także wieczorem późne spacery na cmentarz należą już do żyrzyńskiej tradycji.

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..." - słowa ks. Jana Twardowskiego stały się jedną z tych złotych myśli, które są bardzo ważne, a jednocześnie tak bardzo lekceważąco traktowane. Ci, którzy odeszli, mają swój dzień. A żywi? Oni są wśród nas, przyzwyczajeni do ich obecności nie myślimy, że też kiedyś odejdą.

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015