Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2004
Ostatnio dodane
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gminne Centrum Informacji

Mija już 10 miesięcy od czasu, gdy w budynku Urzędu Stanu Cywilnego pojawiły się pierwsze komputery i nowoczesny sprzęt biurowy - powstało Gminne Centrum Informacji. Pieniądze na zakup sprzętu i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z budżetu Gminy Żyrzyn.

Placówka ta jest drugą (po Końskowoli) powstałą w powiecie puławskim. Działalność GCI ukierunkowana jest na pomoc bezrobotnym, na aktywizację ludzi młodych oraz ożywienie lokalnego rynku pracy. Z naszych usług mogą skorzystać także absolwenci szkół i uczelni wyższych, rolnicy i przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Żyrzyn.

Bezrobotni, którzy zarejestrują się w GCI mają bezpłatny dostęp do Internetu oraz możliwość napisania i wydrukowania dokumentów aplikacyjnych. Zapewniamy najświeższe informacje (w tym aktualne oferty pracy) z Powiatowego Urzędu Pracy, gazet i stron internetowych oraz konsultacje z doradcą zawodowym z PUP. Już kilkanaście osób aktywnie poszukujących pracę znalazło ją dzięki nam.

Nawiązaliśmy współpracę z LWODR w Końskowoli oraz ARiMR w Puławach. Dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy organizujemy bezpłatne szkolenia i kursy m.in.: "Agroturystyka", "Jak rozpocząć działalność gospodarczą", dla bezrobotnych - "Podstawy obsługi komputera i Internetu".

Z naszej pomocy skorzystało wielu rolników. Wypełniliśmy ok. 600 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych. Istniała również możliwość weryfikacji danych za pomocą map geodezyjnych. Głównym celem GCI jest wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Żyrzyn oraz być źródłem informacji o naszej Gminie. Dlatego też z wielką satysfakcją, ale też z niepokojem, oddajemy do rąk Państwa "Gościniec Żyrzyński". Z satysfakcją, gdyż mamy nadzieję, iż pismo przyczyni się do kulturalnego i gospodarczego ożywienia regionu. Nasz niepokój wynika z niepewności, czy starczy nam sił i uporu, aby tworzyć pismo o charakterze integracyjnym i informacyjnym. Sami Państwo oceńcie.


Pracownicy GCI: Anna Grobel, Monika Stachyra, Teresa Gruda, Anna Grzegorzak, Sylwia Bernat, Emil Rułka
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia