Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2004
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gminne Centrum Informacji

Mija już 10 miesięcy od czasu, gdy w budynku Urzędu Stanu Cywilnego pojawiły się pierwsze komputery i nowoczesny sprzęt biurowy - powstało Gminne Centrum Informacji. Pieniądze na zakup sprzętu i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z budżetu Gminy Żyrzyn.

Placówka ta jest drugą (po Końskowoli) powstałą w powiecie puławskim. Działalność GCI ukierunkowana jest na pomoc bezrobotnym, na aktywizację ludzi młodych oraz ożywienie lokalnego rynku pracy. Z naszych usług mogą skorzystać także absolwenci szkół i uczelni wyższych, rolnicy i przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Żyrzyn.

Bezrobotni, którzy zarejestrują się w GCI mają bezpłatny dostęp do Internetu oraz możliwość napisania i wydrukowania dokumentów aplikacyjnych. Zapewniamy najświeższe informacje (w tym aktualne oferty pracy) z Powiatowego Urzędu Pracy, gazet i stron internetowych oraz konsultacje z doradcą zawodowym z PUP. Już kilkanaście osób aktywnie poszukujących pracę znalazło ją dzięki nam.

Nawiązaliśmy współpracę z LWODR w Końskowoli oraz ARiMR w Puławach. Dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy organizujemy bezpłatne szkolenia i kursy m.in.: "Agroturystyka", "Jak rozpocząć działalność gospodarczą", dla bezrobotnych - "Podstawy obsługi komputera i Internetu".

Z naszej pomocy skorzystało wielu rolników. Wypełniliśmy ok. 600 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych. Istniała również możliwość weryfikacji danych za pomocą map geodezyjnych. Głównym celem GCI jest wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Żyrzyn oraz być źródłem informacji o naszej Gminie. Dlatego też z wielką satysfakcją, ale też z niepokojem, oddajemy do rąk Państwa "Gościniec Żyrzyński". Z satysfakcją, gdyż mamy nadzieję, iż pismo przyczyni się do kulturalnego i gospodarczego ożywienia regionu. Nasz niepokój wynika z niepewności, czy starczy nam sił i uporu, aby tworzyć pismo o charakterze integracyjnym i informacyjnym. Sami Państwo oceńcie.


Pracownicy GCI: Anna Grobel, Monika Stachyra, Teresa Gruda, Anna Grzegorzak, Sylwia Bernat, Emil Rułka
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015