Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2004
Ostatnio dodane
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Oddano cześć bohaterowi

26 września 2004 r. w Żyrzynie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppłk Alfonsowi Faściszewskiemu. Tablicę odsłonięto na budynku Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji gen. Stefana Roweckiego-Grota oraz ppłk Alfonsa Faściszewskiego-Konara i ich żołnierzy. Następnie kolumna marszowa wraz z Orkiestrą Garnizonową Sił Powietrznych z Dęblina przeszła na plac szkolny, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. W części tej prowadzonej przez Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka przybliżono sylwetki wybitnych działaczy Polskiego Państwa Podziemnego.


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Na ceremonię przybyli wnukowie zamordowanego żołnierza oraz reprezentacje organizacji kombatanckich i byli żołnierze Armii Krajowej. Przedstawiciele władz Gminy Żyrzyn i Powiatu Puławskiego oraz organizacji kombatanckich złożyli pod pamiątkową tablicą wiązanki kwiatów.

Po części oficjalnej przedstawiono program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żyrzynie. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przez członków Stowarzyszenia "Strzelec" i kombatantów na mogile ppłk Alfonsa Faściszewskiego i żołnierzy AK.

Biografia ppłk Alfonsa Faściszewskiego "KONARA"

Ppłk Alfons Faściszewski, kawaler Krzyża Virtuti Militari, podczas I wojny uczestniczył w zdobyciu Kijowa. W okresie międzywojennym był kierownikiem szkoły w Żyrzynie i organizował oddziały "Strzelca" na terenie gminy. Po wybuchu II wojny światowej współtworzył tu grupy konspiracyjne i współredagował pisma podziemne. Był zastępcą dowódcy Kedywu Okręgu Lublin. Poszukiwany przez Niemców przybierał różne pseudonimy, m.in. Brodacz, Majster, Wujek, Konar. Zamordowany 29 stycznia 1944 r. w Ernestynowie przez oddział Armii Ludowej pod dowództwem Mikołaja Paramonowa, Rosjanina działającego pod pseudonimem "Dąbrowski".

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015