Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2004
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Wakacje w gminie

Nielicznych w naszej Gminie stać na to by wysłać swoje dziecko (dzieci) na zorganizowany wypoczynek wakacyjny.

Na wspaniały pomysł wpadli młodzi ludzie z Osin i jako pierwsi zorganizowali akcję "Wakacje na wsi". Zupełnie za darmo, nie pobierając ani grosza, poświęcili swój czas i postanowili zorganizować letni wypoczynek swoim młodszym kolegom. W ślad za nimi poszli mieszkańcy innych miejscowości - Kotlin i Zagród. W Kotlinach zorganizowała wypoczynek pani Ania Nowacka, która opiekuję się Świetlicą Wiejską, zachęcając też młodzież do współpracy, a w Zagrodach pani Joanna Goluch. Organizatorzy akcji letniej uzyskali wsparcie od Wójta Gminy Żyrzyn oraz Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.


Dzieci z Zagród jako odtwórcy ról w przedstawieniu p.t. "O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach"

Letniska otwarte były w dni robocze od 900 do 1400 w Osinach w budynku Szkoły Podstawowej, a w Kotlinach i Zagrodach w budynkach Świetlic Wiejskich. Na brak zainteresowania nie mogli narzekać opiekunowie grup. W Osinach z letniska skorzystało 62 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, w Kotlinach - 40, a w Zagrodach - 33. Wśród uczestników wypoczynku, wiele dzieci pochodziło z rodzin ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dla nich była to jedyna okazja na wypoczynek w okresie wakacji. Opiekunowie dołożyli wszelkich starań aby dzieci się nie nudziły. Prowadzone były różne gry i zabawy sportowe, wycieczki rowerowe i piesze, zajęcia plastyczne - malowanie na szkle i w plenerze. Dużym zainteresowaniem, zarówno dzieci jak i dorosłych, cieszyły się pokazy mody dziecięcej w Kotlinach oraz przedstawienie pt. "O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach" w wykonaniu młodych aktorów z Zagród. Dzieci z Osin wyjechały na jednodniową wycieczkę. W Warszawie odwiedziły Kino Trójwymiarowe i Ogród Botaniczny w Powsinie.


Odpoczynek podczas rajdu z Kotlin do Koziego Boru

W okresie wzmożonych prac żniwnych, gdy rodzice są najbardziej zajęci pracą, dzieci pozostawione są często samym sobie i bez opieki. Dlatego ta akcja jest szczególnie ważna i potrzebna wszystkim pracującym rodzicom i ich dzieciom oraz opiekunom tzn. młodym ludziom nabierającym pierwszych doświadczeń i praktyk w pracy z dziećmi.


W Osinach wieczorne ogniska cieszyły się dużym zainteresowaniem

Składamy gratulacje za dobrą organizację wszystkim pomysłodawcom i wykonawcom akcji dla najmłodszych mieszkańców naszych wsi. Czekamy na rozszerzenie akcji i więcej inicjatyw mieszkańców z innych miejscowości naszej gminy w przyszłym roku.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015