Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2004
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Oddano cześć bohaterowi

26 września 2004 r. w Żyrzynie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppłk Alfonsowi Faściszewskiemu. Tablicę odsłonięto na budynku Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji gen. Stefana Roweckiego-Grota oraz ppłk Alfonsa Faściszewskiego-Konara i ich żołnierzy. Następnie kolumna marszowa wraz z Orkiestrą Garnizonową Sił Powietrznych z Dęblina przeszła na plac szkolny, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. W części tej prowadzonej przez Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka przybliżono sylwetki wybitnych działaczy Polskiego Państwa Podziemnego.


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Na ceremonię przybyli wnukowie zamordowanego żołnierza oraz reprezentacje organizacji kombatanckich i byli żołnierze Armii Krajowej. Przedstawiciele władz Gminy Żyrzyn i Powiatu Puławskiego oraz organizacji kombatanckich złożyli pod pamiątkową tablicą wiązanki kwiatów.

Po części oficjalnej przedstawiono program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żyrzynie. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przez członków Stowarzyszenia "Strzelec" i kombatantów na mogile ppłk Alfonsa Faściszewskiego i żołnierzy AK.

Biografia ppłk Alfonsa Faściszewskiego "KONARA"

Ppłk Alfons Faściszewski, kawaler Krzyża Virtuti Militari, podczas I wojny uczestniczył w zdobyciu Kijowa. W okresie międzywojennym był kierownikiem szkoły w Żyrzynie i organizował oddziały "Strzelca" na terenie gminy. Po wybuchu II wojny światowej współtworzył tu grupy konspiracyjne i współredagował pisma podziemne. Był zastępcą dowódcy Kedywu Okręgu Lublin. Poszukiwany przez Niemców przybierał różne pseudonimy, m.in. Brodacz, Majster, Wujek, Konar. Zamordowany 29 stycznia 1944 r. w Ernestynowie przez oddział Armii Ludowej pod dowództwem Mikołaja Paramonowa, Rosjanina działającego pod pseudonimem "Dąbrowski".

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015