Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2004
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Wakacje w gminie

Nielicznych w naszej Gminie stać na to by wysłać swoje dziecko (dzieci) na zorganizowany wypoczynek wakacyjny.

Na wspaniały pomysł wpadli młodzi ludzie z Osin i jako pierwsi zorganizowali akcję "Wakacje na wsi". Zupełnie za darmo, nie pobierając ani grosza, poświęcili swój czas i postanowili zorganizować letni wypoczynek swoim młodszym kolegom. W ślad za nimi poszli mieszkańcy innych miejscowości - Kotlin i Zagród. W Kotlinach zorganizowała wypoczynek pani Ania Nowacka, która opiekuję się Świetlicą Wiejską, zachęcając też młodzież do współpracy, a w Zagrodach pani Joanna Goluch. Organizatorzy akcji letniej uzyskali wsparcie od Wójta Gminy Żyrzyn oraz Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.


Dzieci z Zagród jako odtwórcy ról w przedstawieniu p.t. "O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach"

Letniska otwarte były w dni robocze od 900 do 1400 w Osinach w budynku Szkoły Podstawowej, a w Kotlinach i Zagrodach w budynkach Świetlic Wiejskich. Na brak zainteresowania nie mogli narzekać opiekunowie grup. W Osinach z letniska skorzystało 62 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, w Kotlinach - 40, a w Zagrodach - 33. Wśród uczestników wypoczynku, wiele dzieci pochodziło z rodzin ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dla nich była to jedyna okazja na wypoczynek w okresie wakacji. Opiekunowie dołożyli wszelkich starań aby dzieci się nie nudziły. Prowadzone były różne gry i zabawy sportowe, wycieczki rowerowe i piesze, zajęcia plastyczne - malowanie na szkle i w plenerze. Dużym zainteresowaniem, zarówno dzieci jak i dorosłych, cieszyły się pokazy mody dziecięcej w Kotlinach oraz przedstawienie pt. "O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach" w wykonaniu młodych aktorów z Zagród. Dzieci z Osin wyjechały na jednodniową wycieczkę. W Warszawie odwiedziły Kino Trójwymiarowe i Ogród Botaniczny w Powsinie.


Odpoczynek podczas rajdu z Kotlin do Koziego Boru

W okresie wzmożonych prac żniwnych, gdy rodzice są najbardziej zajęci pracą, dzieci pozostawione są często samym sobie i bez opieki. Dlatego ta akcja jest szczególnie ważna i potrzebna wszystkim pracującym rodzicom i ich dzieciom oraz opiekunom tzn. młodym ludziom nabierającym pierwszych doświadczeń i praktyk w pracy z dziećmi.


W Osinach wieczorne ogniska cieszyły się dużym zainteresowaniem

Składamy gratulacje za dobrą organizację wszystkim pomysłodawcom i wykonawcom akcji dla najmłodszych mieszkańców naszych wsi. Czekamy na rozszerzenie akcji i więcej inicjatyw mieszkańców z innych miejscowości naszej gminy w przyszłym roku.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015