Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2004
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Biuletyn Gminnego Centrum Informacji NR I/2004

"... trzeba mieć jakiś kierunek, prostą drogę,
a nie po wertepach miotać się.
Raz gościńcem szerokim ruszyć i mieć tę pewność,
że tylko do celu, prosto do celu się dojdzie..."

Paweł Szydeł

Drodzy Czytelnicy, mam niekłamaną przyjemność zarekomendować Państwu pierwszy numer gminnej gazety, która w obecnym kształcie jest tylko biuletynem Gminnego Centrum Informacji w Żyrzynie. Tytuł został wybrany po długich poszukiwaniach i konsultacjach przez redaktorów tej "gazety". "Gościniec" to stara nazwa drogi, która najczęściej prowadziła z naszej wsi w świat lub ze świata do naszej rodzinnej miejscowości - do naszego domu.

Myślę, że w ten sposób młodzi ludzie tworzący pierwszy numer tej gazety, chcieli określić jej charakter. Niewątpliwie myśleli o znalezieniu możliwości lepszego informowania naszej gminnej społeczności, o stworzeniu szerokiego "Gościńca" dla informacji płynących z otaczającego nas świata, a istotnych dla mieszkańców Gminy Żyrzyn.

"Gościniec" to strumień informacji o gminnych wydarzeniach i problemach, o naszych troskach i radościach oraz możliwość dzielenia się nimi. Słowo "Gościniec" ma też drugie znaczenie, to stara nazwa podarunku przywiezionego z podróży. Mam nadzieję, że ten "Gościniec" stanie się dla Państwa takim długo oczekiwanym i wymarzonym podarunkiem, który będzie doręczany przynajmniej raz w miesiącu.

Drodzy Państwo, pierwszy numer "Gościńca Żyrzyńskiego" jest ogromnym osiągnięciem zespołu młodych ludzi, mieszkańców naszej Gminy, którym korzystając z okazji, chcę wyrazić swój podziw za odwagę podjęcia się trudu tworzenia pisma dla swoich współmieszkańców. Jednocześnie życzę im wielu dalszych wydań "Gościńca", a Państwu satysfakcji i przyjemności z jego lektury.

Leszek Gorgol

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015