X Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych w Parafiance

W Niedzielę Męki Pańskiej zwanej także "Niedzielą Palmową" wierni z parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli i liczni goście przybyli do Parafianki, aby po raz dziesiąty podziwiać pięknie przygotowane palmy - symbol odradzającego się życia.

Jest to piękna tradycja i cieszy, że uczestniczą w niej także najmłodsi.

Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2016" wspaniale wpisał się w rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia.

Przed dokonaniem obrzędu poświęcenia palm do Parafialnego Konkursu Palm Wielkanocnych przystąpiło 54 uczestników.

Nagrody w konkursie ufundowali: ksiądz Jarosław Waś - proboszcz miejscowej parafii i Andrzej Bujek - Wójt Gminy Żyrzyn.

Powołana do oceny palm komisja konkursowa w składzie: Andrzej Bujek - przewodniczący oraz członkowie: ks. Jarosław Waś, Alina Ciosek, Marianna Kęsik, Anna Filipowska, Zbigniew Pacholik, Paweł Zając i Marcin Mizera nie miała łatwego zadania, bowiem wszystkie palmy były piękne, przy czym każda inna. Zostały wykonane z rożnych gałązek, suszonych traw i kwiatów, a przyozdobiono je wstążkami i kwiatami z bibuły.

Po długich naradach wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach.

Palma dziecięca "Dzieci Młodsze":

Palma dziecięca "Dzieci Starsze":

Palma młodzieżowa:

Palma tradycyjna:

Palma nowoczesna:

Nagrodę specjalną za najdłuższą palmę w konkursie otrzymała Ewa Grad.

Życzeniem organizatorów jest zaproszenie do przyszłorocznego konkursu uczestników z parafii w Osinach i w Żyrzynie.