Uroczyste rozdanie stypendiów w ramach programu stypendiów pomostowych "Dyplom z marzeń"

14 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów stypendialnych tegorocznym maturzystom w ramach XV edycji programu stypendiów pomostowych "Dyplom z marzeń".

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów, skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy podejmują studia na polskich uczelniach państwowych.

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Gmina Żyrzyn zabezpiecza 9% określonej kwoty, Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn pozyskuje 16%. Pozostałą część, czyli 75% przeznacza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

W tym roku przyznano 9 stypendiów, a otrzymali je:

Uroczystość została uświetniona występem chóru szkolnego "The Voices", działającym przy Niepublicznym Gimnazjum przy I LO im. Ks. J. Czartoryskiego w Puławach, pod kierunkiem Pana Roberta Sosika.

Grupie wokalnej serdecznie dziękujemy, stypendystom natomiast gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.