Dożynki Gminne w Żyrzynie (23 sierpnia 2015 r.) - relacja filmowa

Część pierwsza

Część druga