VIII Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych w Parafiance

W Niedzielę Męki Pańskiej zwanej także "Niedzielą Palmową" wierni z parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli i liczni goście przybyli do Parafianki, aby po raz ósmy podziwiać pięknie przygotowane palmy - symbol odradzającego się życia.

Jest to piękna tradycja i cieszy, że uczestniczą w niej także najmłodsi.

Konkurs Pal Wielkanocnych "Parafianka 2014" wspaniale wpisał się w rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia.

Przed dokonaniem obrzędu poświęcenia palm do Parafialnego Konkursu Palm Wielkanocnych przystąpiło 40 uczestników.

Nagrody w konkursie ufundowali: Ksiądz Kanonik Marian Plichowiec - Proboszcz miejscowej parafii, Wójt Gminy Żyrzyn - Pan Andrzej Bujek oraz Pan Adam Szymański - właściciel Zakładu Budowlanego "ADAMS" w Rykach.

Powołana do oceny palm komisja konkursowa w składzie: Andrzej Bujek - przewodniczący oraz członkowie: Anna Filipowska, Paweł Zając i Marcin Mizera nie miała łatwego zadania, bowiem wszystkie palmy były piękne, przy czym każda inna. Zostały wykonane z rożnych gałązek, suszonych traw i kwiatów, a przyozdobiono je wstążkami i kwiatami z bibuły.

Po długich naradach wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach.

Palma dziecięca "Dzieci Młodsze":

I miejsce - Bartosz Grad
II miejsce - Julia Wolska
III miejsce - Michał Henrykowski
wyróżnienia: Lena Grzechnik i Stanisław Kopka.

Palma dziecięca "Dzieci Starsze":

I miejsce - Florian Okonowski
II miejsce Kinga i Kacper Bernat
III miejsce - Monika Borek.

Palma młodzieżowa:

Przyznano tylko jedną nagrodę, która powędrowała do Ewy Grad ze Skrudek.

Palma tradycyjna:

I miejsce - Dorota Freliga
II miejsce - Janina Pietrasiak
III miejsce - Janina Wawer
wyróżnienia: Jadwiga Wolska i Stanisława Wiśniewska.

Palma nowoczesna:

I miejsce - Eliza Okonowska
II miejsce - Oskar Szkoda
III miejsce - Krzysztof Kowalewski.

Nagrodę specjalną za najdłuższą palmę w konkursie otrzymały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzyżowic, które wykonały palmę o długości 6,40 m.