Obchody Święta Niepodległości w Żyrzynie

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ksiądz Kanonik Marian Plichowiec Proboszcz Parafii Parafianka w asyście Księdza Kanonika Tadeusza Siwkiewicza Proboszcza Parafii w Żyrzynie.

Po Mszy uformowała się kolumna marszowa, na czele której szedł Pan Józef Wiak Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP prowadząc poczty sztandarowe, do orszaku dołączyli uczestnicy Mszy Świętej i śpiewając pieśni patriotyczne udali się do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie na dalsze uroczystości. W gościnnych murach szkoły przybyłych powitała młodzież obdarowując każdego biało-czerwonym świątecznym kotylionem.

Przed częścią artystyczną Wójt Gminy serdecznie powitał przybyłych gości, w tym: Pana płk. dypl. inż. Marka Wachowiec - Szefa Sztabu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie z małżonką, Pana Witolda Popiołka Starostę Puławskiego, Pana Józefa Wiaka Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Panią Barbarę Kuźma Dyrektora SP ZOZ w Żyrzynie, Pana Romana Krawczaka Prezesa Koła Gminnego PSL w Żyrzynie, Pana Wojciecha Olszaka Przewodniczącego Rady Gminy i radnych Rady Gminy Żyrzyn, a także dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli z zakładów pracy z terenu gminy, sołtysów i przybyłych mieszkańców oraz młodzież i dzieci.

W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił fakt, że uzyskana po 123 latach niewoli niepodległość poprzedzona została powstaniami narodowymi. Przypomniał o obchodach 150. rocznicy Powstania Styczniowego, którą bardzo uroczyście obchodziliśmy w tym roku w Żyrzynie. Wójt zaprezentował dyplom i upominki, jakie tego dnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, gdzie Gmina Żyrzyn została laureatem ogólnopolskiego konkursu, otrzymując zaszczytne wyróżnienie. Reprezentacja Gminy mogła także przed południem uczestniczyć w sektorze prezydenckim w uroczystościach na Placu Piłsudskiego i brać udział razem z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w marszu "Razem dla Niepodległej".

Wójt podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w te gminne uroczystości, a tym samym przyczynili do uzyskania wyróżnienia w ogólnokrajowym konkursie na najlepiej zorganizowane obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego.

Wójt poinformował zebranych, że odpowiadając na zaproszenie na uroczystości na jego ręce skierowali swoje listy: Pan Włodzimierz Karpiński Poseł na Sejm RP Minister Skarbu Państwa oraz Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz i Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman, który podkreślił zasługi Pana Stanisława Białaty z Kotlin tworzącego w 1915 r. na terenie Gminy Żyrzyn pierwsze podziemne oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej.

Jak zaakcentował Wójt, te słowa zobowiązały go do przekazania przybyłym na uroczystości informacji o tym, w jaki sposób odzyskiwano wolność na naszej ziemi, a oto jego wypowiedź:

"Polska Organizacja Wojskowa założona na rozkaz komendanta Legionów Józefa Piłsudskiego w tajemnicy przed austriackimi i niemieckimi sojusznikami, miała przygotować ogólnonarodowe powstanie i wywalczyć tak długo oczekiwaną wolność.

Organizatorem POW na terenie gminy Żyrzyn był Stanisław Białata, pseudonim "Biały Orlik" ze wsi Kotliny. W niej w maju 1916 r. zorganizowano pierwszy odział, czyli jak wówczas nazywano - sekcję POW.

Wkrótce, dzięki dynamicznie rozwijającej się pracy organizacyjnej, powstają dalsze sekcje w Żyrzynie Wieś i Żyrzynie Dwór. Mniej więcej w tym samym czasie Roman Łopatek "Śmiga" tworzy pluton Osiny składający się z dwóch sekcji: Osiny i Wola Osińska. Tak uformowana struktura przyjęła miano Komendy nr 3 - gmina Żyrzyn. Pierwszym komendantem został Stanisław Białata. W początkach roku 1918 na jego miejsce Władysław Szczypa mianował byłego legionistę i dotychczasowego instruktora Podobwodu I - Stanisława Gołębiowskiego "Ruszczyca". Funkcję komendanta plutonu Kotliny pełnił Stanisław Białata, a komendanta Osin - Franciszek Usarek.

W momencie tworzenia struktur Komenda nr 3 liczyła 12 osób. Rozrastała się i w czasie mobilizacji osiągnęła stan 48 osób. Ten wzrost liczebny spowodował konieczność zalegalizowania przynajmniej części działalności. Skorzystano z możliwości funkcjonowania w ramach dozwolonej prawem organizacji "Piechur". W gminie Żyrzyn powołano towarzystwo "Piechur" w roku 1916. Znacznie gorzej przedstawiał się stan uzbrojenia. Magazyn broni mieścił się w Kotlinach u Stanisława Białaty. Komenda nr 3 posiadała 14 karabinów austriackich, 4 rosyjskie i 6 szabel. Ćwiczenia prowadzili miejscowi komendanci, zorganizowane kursy instruktorskie w Młynkach ukończyli Stanisław Białata i Szczepan Deputat z Kotlin oraz Józef Boruch i Józef Wiejak z Osin.

Władysław Szczypa przekazał przez kuriera rozkaz dotyczący rozbrojenia Austriaków. Zgodnie z nim zlikwidowano posterunek w Żyrzynie w nocy z 1 na 2 listopada. Następnie "peowiacy" z Żyrzyna udali się do Wronowa, gdzie połączyli się z miejscowymi i odmaszerowali do Puław. W mieście tym siły okupanta składały się z 118 batalionu etapowego Landszturmu, taboru 1081 i stacjonującej w Wólce Profeckiej kompanii Niemców. Kompania ta, której zadaniem była ochrona kolejowego mostu na Kurówce, stanowiła realne zagrożenie. 2 listopada rozbrojono ją w pierwszej kolejności, następnie łatwiej poszło ze zrewoltowanym 118 batalionem austriackim. Zlikwidowano posterunki powiatowej żandarmerii i komendy wojskowej.

Wolność przyszła na naszej żyrzyńskiej ziemi w symboliczny Dzień Zaduszny. Był to początek długiej i krwawej drogi. Odzyskaną Wolność należało obronić i wykreślić szablą granice Rzeczpospolitej.

Szły kolejne lata wypełnione walkami 1918 i 1919 roku, aż po pamiętne zwycięstwo w bitwie warszawskiej w 1920 roku.

Stanisław Białata urodził się 12 grudnia 1898 r., zmarł 28 grudnia 1956 r., jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Gołębiu. Cześć jego pamięci."

Po wystąpieniu Wójta sceną zawładnęły dzieci i młodzież. W tym roku, po raz pierwszy przedstawienie zostało przygotowane przez wszystkie placówki oświatowe, tj. Przedszkole Gminne im. Misia Uszatka w Żyrzynie, Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie oraz Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Osinach i Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach.

Występujący artyści zachwycali kunsztem wykonania utworów, urodą, elegancją i pięknem naturalnej pogodnej młodości. Jak zwykle przy takich okazjach radosny śpiew dzieci powodował, że niejeden dorosły uronił łezkę.

Niezwykle starannie i z poczuciem dużej elegancji wykonana została oprawa plastyczna uroczystości, a oprawa muzyczna i występy chóru nagradzane były długimi brawami.

Tak pięknie wykonany i wyreżyserowany przez pedagogów występ na długo pozostanie w pamięci zgromadzonych widzów.

Wójt Gminy Żyrzyn pragnie podziękować wszystkim młodym wykonawcom, a szczególnie gorąco ich opiekunom i dyrektorom placówek oświatowych.