Bal Karnawałowy w Kotlinach

W ostatnią sobotę stycznia (26.1.2013 r.) w Świetlicy Wiejskiej mieszkańcy Kotlin zorganizowali już po raz trzeci Charytatywny Bal Karnawałowy.

Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i swoją obecnością wsparli inicjatywę oraz podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się do pracy przy organizacji jak również przy obsłudze balu.

Trudno jest znaleźć odpowiednie słowa stosowne do okoliczności. Będąc mieszkańcem Kotlin pozwolę sobie przytoczyć cytat z lokalnego tygodnika, który trafnie określa mieszkańców i ich inicjatywy: "Kotliny to niewielka wieś położona w gminie Żyrzyn, której mieszkańcy od kilku lat udowadniają, że każda, nawet mała społeczność, może organizować ważne przedsięwzięcia, ważne nie tylko dla siebie ale i dla innych. Z sukcesem tu działa zespół KOTLINIANKI, stojący na straży dawnych tradycji i obrzędów, jest prężna jednostka OSP oraz powstało Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywność ERA Kotlin, które było głównym organizatorem tegorocznego balu. Mieszkańcy od lat organizują się by nieść pomoc potrzebującym pacjentom z Puławskiego Hospicjum.".

Do tej szlachetnej akcji czynienia dobra włączyli się również goście balowi, w tym roku swoje prace przeznaczyła Małgorzata Szlendak z Kośmina.

Aby goście balowi mogli powiedzieć, że bal się udał, to musi być również orkiestra, która takie wspomnienia zagwarantuje. Dzięki zespołowi TRIO GRANDE, który był fantastyczny, miał bardzo barwny repertuar i wspaniale bawił gości, można z całą pewnością powiedzieć, że bal należał do udanych. Na zakończenie cytat z lokalnej prasy: "Tak udana impreza, to wspaniałe dzieło Wszystkich mieszkańców. Warto by inne wsie brały z nich przykład.".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z balu.