Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Żyrzynie

W dniu 29 lipca 2012 r. zostały przeprowadzone Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Żyrzynie.

Organizatorem sportowej rywalizacji był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żyrzynie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach oraz Urząd Gminy Żyrzyn.

Zawody oceniane były przez komisję sędziowską powołaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, sędzią głównym był st. kpt. Grzegorz Buzała.

W zawodach wzięło udział 11 drużyn z terenu naszej gminy, w tym 2 młodzieżowe i 9 drużyn męskich.

Każda z drużyn startowała w dwóch konkurencjach:

W ogólnej punktacji zwyciężyła drużyna z OSP Osiny.

Z drużyn młodzieżowych chłopców najlepsza była drużyna OSP Żyrzyn.

Klasyfikacja generalna zawodów drużyny męskiej przedstawia się następująco:

Klasyfikacja generalna zawodów drużyny młodzieżowej:

Po zakończeniu zawodów Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek wraz z V-ce Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Bogusławem Nowackim wręczyli dyplomy i nagrody wszystkim drużynom biorącym udział w zawodach.

Zwycięska drużyna OSP Osiny weźmie udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w dniu 25 sierpnia 2012 r. w Puławach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zawodów.