Uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów szkół gminy Żyrzyn

W dniu 20 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie, odbyło się wręczenie stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy za wysokie wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2010/2011.

Stypendia naukowe otrzymali uczniowie, którzy uzyskali na świadectwie średnią ocen minimum 5,10 w szkołach podstawowych oraz 5,00 w gimnazjum.

W poszczególnych szkołach stypendium za wyniki w nauce otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Osinach:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Skrudkach:

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Żyrzynie:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie:

Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali:

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żyrzynie:

Uczniowie Gimnazjum w Żyrzynie:

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.