Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bałtowie

Minęło już pół wieku od kiedy Pani Helena Kozak - inicjatorka i zarazem pierwsza przewodnicząca powołała do życia koło gospodyń, liczące na początku swego istnienia 18 członkiń. Zajmowało się ono bardzo potrzebnymi jak na tamte czasy sprawami: organizowano spotkania z lekarzami, weterynarzami, kursy kroju i szycia czy pieczenia ciast, przetwarzania i przechowywania mięs. Pamiętajmy jednak, że były to lata 70-te, gdzie nie było samochodów, a autobus był rzadkością.

Prężnie działające koło odgrywało bardzo ważną rolę w życiu całej miejscowości. Przez te wszystkie lata, gdy zmieniały się przewodniczące: Irena Kwit, Wiesława Michalska, Krystyna Falenta, Zofia Stańczak, Zofia Ziarek, Danuta Falenta, Janina Furtak, Alina Gędek i wreszcie obecna Janina Kopeć, Panie nie straciły wigoru i z wielkim zapałem kultywowały dawne zwyczaje i tradycje. Organizowały bale dla dzieci, potańcówki dla starszych, Dni Bałtowa, Dzień Kobiet czy konkursy na najładniejszy kwiatowy ogród. W tym czasie założyły również amatorski zespół ludowy i same uszyły sobie stroje.

Wystawiały dawne obrzędy: wesela czy oczepiny. Z tym programem uczestniczyły w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Cały czas się dokształcały. W 1975 r. ukończyły kurs wykwalifikowanego rolnika.

Ważnym wydarzeniem dla całej wsi było w 1984 r. oddanie do użytku Domu Strażaka, w którym po dzień dzisiejszy jest prowadzona wypożyczalnia naczyń.

W roku 1997 z rąk Ministra Kultury otrzymały nagrodę pieniężną dla zespołu śpiewaczego, za którą wykonały modernizację i wyposażenie kuchni.

W chwili obecnej koło liczy 20 aktywnych członkiń. Dochód na bieżącą działalność Panie pozyskują z wypożyczania naczyń. Mają zastawę na 250 osób.

Nadal są aktywne i pełne inwencji. Biorą udział w konkursach rękodzieła ludowego, przygotowują wieńce dożynkowe, uczestniczą w inscenizacjach z okazji Święta Papieskiego "Dziedzictwo Ojców". Nie tylko pokazują, jak wypieka się chleb, ale ten smakołyk jest tam także dostępny na stołach w ich domach. Uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, ale także prezentują swoje prace i produkty w powiecie.

Swoim dorobkiem mogły się nią pochwalić 6 marca, przed licznie przybyłymi gośćmi, którzy w ten sposób wykazali wielki szacunek dla tradycji i obyczajów ludowych, którym KGW Bałtów nie pozwoli zaniknąć przez kolejnych 50, albo i więcej lat.

W uroczystościach uczestniczył Pan Włodzimierz Karpiński Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Biura Poselskiego Pani Małgorzaty Sadurskiej, Pan Mariusz Majkutewicz, który reprezentował Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Marka Flasińskiego, jak również ksiądz Tadeusz Siwkiewicz - proboszcz miejscowej parafii.

Kwiaty, prezenty i szczere życzenia przekazali również: Wójt Gminy Żyrzyn Pan Andrzej Bujek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Wojciechem Olszakiem, oraz Panie Iwona Kozłowska Dyrektor Gimnazjum i Pani Katarzyna Majkutewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Licznie obecni byli także inni pracownicy samorządowi Gminy Żyrzyn.

Z gorącymi życzeniami przybyły także delegacje ze wszystkich kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń kobiecych działających na terenie gminy.

Była to także wspaniała okazja, aby wszystkim zgromadzonym tego dnia Paniom wręczyć kwiaty i złożyć życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Uczestniczkom spotkania było miło, że władze samorządowe podtrzymują takie tradycje.

Po tak miłym akcencie, w świetnych humorach zaczęło się prawdziwe świętowanie, gdzie uśmiechom i śpiewom nie było końca, a pyszności na stołach nie pozwalały się rozstać.

Życzymy czcigodnym jubilatkom następnych wspaniałych rocznic.