Msza Święta w intencji rolników Gminy Żyrzyn

"Ja siałem, Bóg dał wzrost"

"Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystej, dziękczynnej mszy, aby podziękować Panu Bogu za największy skarb rolniczego trudu - za chleb. Dziękujemy również za to, że ominęły nas klęski żywiołowe, które niestety nie oszczędzały rolników mieszkających w innych rejonach województwa i kraju. Modlimy się też o wytrwałość i nowe siły do pracy dla naszych rodzin i naszej gminy" - takie słowa wypowiedział Wójt Andrzej Bujek do zebranych mieszkańców Gminy Żyrzyn z dniu 23 sierpnia 2009 r.

Zarówno Wójt Gminy, jak i przybyli goście: Pani Małgorzata Sadurska - Poseł na Sejm RP, Pan Marek Flasiński - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który przybył na uroczystość z małżonką, a także Pan Witold Popiołek - Wicestarosta Powiatu Puławskiego, dziękowali rolnikom za ich całoroczny wysiłek i ciężką pracę na roli oraz za zbiory zebrane z pól, mimo niesprzyjającej w tym roku pogody.

Msza Święta odprawiona została w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie. Celebrował ją proboszcz tej parafii - Ks. Kanonik Tadeusz Siwkiewicz, a homilię wygłosił proboszcz parafii z Osin - Ks. Andrzej Mizura. W posługę liturgiczną czynnie włączyli się reprezentanci naszej gminy. Pierwsze czytanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Olszak, drugie czytanie - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Waldemar Krzysztof Gędek - rolnik z Bałtowa, modlitwę wiernych - Pani Joanna Wolska - rolniczka i radna z Parafianki wspólnie z rolnikiem z Kośmina - Panem Adamem Chachajem, a komentarze do darów - radna Pani Grażyna Szlendak z Kośmina.

W trakcie Mszy Świętej księża poświęcili przepiękne wieńce dożynkowe przyniesione przez przedstawicieli poszczególnych sołectw. W kategorii wieńców tradycyjnych wszyscy obecni mogli podziwiać dzieła przygotowane przez panie z miejscowości: Kośmin, Kotliny i Zagrody, a w kategorii wieńców nowoczesnych z: Borysowa, Osin i Żerdzi.

Wszystkim wieńcom z uwagi na ich wspaniałe wykonanie Wójt Gminy przyznał pierwszą równorzędną nagrodę pieniężną i dyplom. Wszystkie także zostaną zgłoszone do konkursu wieńców dożynkowych na dożynkach powiatowych, które w tym roku odbędą się za tydzień 30 sierpnia w Gminie Janowiec.

Chociaż uroczystości były skromne, to nie zabrakło oczywiście darów zaniesionych na ołtarz. Płonącą świecę nieśli młodzi strażacy z Żyrzyna - Dorota Olszak i Mariusz Sikora, bukiety kwiatów - Panie z Zagród - Zofia Grzegorzak i Krystyna Grzegorzak, kosz z darami płodów rolnych z tegorocznych zbiorów - Sołtys Wsi Borysów Pani Monika Szaruga i radny z tej miejscowości - Pan Józef Kozak, wodę i wino - dzieci z Osin - rodzeństwo Julka i Kuba Matraszek, a chleb - sołtys wsi Zagrody Pan Stefan Wiśniewski i rolniczka z Żerdzi - Pani Jadwiga Kwit.

Chleb, który został przekazany w darach kapłanowi, pochodził z mąki z tegorocznych zbiorów, a został upieczony w miejscowej piekarni Gminnej Spółdzielni "SCh" w Żyrzynie, i jak to podkreślił Wójt Gminy "nie ma lepszego chleba w całej okolicy".

Nim przystąpiono do podzielenia się chlebem Pan Andrzej Bujek powiedział: "Przyjmując ten chleb, z rąk Kapłana, jako gospodarz Gminy Żyrzyn obiecuję mądrze i sprawiedliwie go dzielić".

Swoje wystąpienie Wójt zakończył słowami Papieża Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Wójt Gminy zaprosił do wspólnego podzielenia się chlebem przybyłych dostojnych gości, aby te rozdane bochny stały się zaczątkiem dobrego następnego roku, aby chleba starczyło dla każdego.

Wierni przybyli na uroczystości dzielili się przekazanym poświęconym chlebem na znak zgody i miłości, o której mocy tak pięknie mówił w swoim kazaniu Ksiądz Andrzej Mizura.

Wielu osobom należą się słowa uznania i podziękowania, ale szczególnie należy nisko się pokłonić i podziękować wszystkim paniom, który "wyczarowały" wspaniałe wieńce dożynkowe i przygotowały dary. Słowa uznania i podziękowania Wójt Gminy Żyrzyn kieruje także do: Pani Elżbiety Kałkowskiej, która przygotowała dekorację dożynkową w Kościele i Pani Marii Mizura, która napisała komentarze do darów i opracowała hasło dożynkowe: "Ja siałem, Bóg dał wzrost".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.