Ukraińscy goście na żyrzyńskiej ziemi

W dniach od 24 do 31 lipca realizując podpisane w listopadzie 2008 r. porozumienie partnerstwa gościliśmy na terenie naszej gminy 38-osobowy dziecięcy chór z polskiej parafii p.w. Świętej Zofii z miejscowości Podwołoczyska w województwie tarnopolskim na Ukrainie. Dzieci przyjechały pod opieką księdza proboszcza Waldemara Dudzińskiego i organistki Pani Oksany Szypak. Wśród przybyłych gości było 33 dzieci w wieku od 5 do 15 lat, pozostali to młodzież w wieku od 19 do 23 lat. Chór przyjechał na zaproszenie Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka i księdza Andrzeja Mizury - proboszcza Parafii w Osinach. Była to kontynuacja zapoczątkowanej w listopadzie ubiegłego roku współpracy Gminy Żyrzyn i Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach z polską parafią i stowarzyszeniem polskim działającymi w Podwołoczyskach. Zawiezione zostały wówczas dary świąteczne dla ubogich rodaków i ich potomków mieszkających na Ukrainie. Organizowane wyjazdy Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin na Ukrainę także na swojej trasie wycieczkowej uwzględniały pobyt w tym miasteczku. Tak rodziły się przyjaźnie.

Dzieci i ich opiekunowie byli bardzo serdecznie przyjęci. Do granicy na przejście w Medyce wyjechał po nich szkolny gimbus. Przez cały okres pobytu członkowie chóru mieszkali u rodzin w Osinach. Tak mieszkańcy, którzy ich gościli, jak i władze gminne zadbali o to, aby ich pobyt był atrakcyjny. Organizowane były więc: wycieczki, ogniska, dyskoteki i zabawy na boisku sportowym. Dzieci zwiedziły: Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Kozłówkę i Lublin, a także poprzez 2-godzinne pobyty i spacery po starym mieście: Zamość i Przemyśl. Miały zapewnionych wiele atrakcji: zwiedzały groty, parki, zamki, kościoły, płynęły statkiem po Wiśle, odwiedziły małe zoo w Leonowie, Fikoland i McDonald's w Lublinie, bawiły się na basenach w Nałęczowie oraz boisku sportowym Orlik w Żyrzynie. Zwiedziły Izbę Tkactwa Regionalnego w Borysowie a także wozami pojechały do parku krajobrazowego na Piskory. W Kozim Borze w Woli Osińskiej zorganizowane było dla nich ognisko a w Osinach dyskoteka.

Większość z przybyłych do nas dzieci pochodzi z polskich rodzin, czasami ich korzenie sięgają pradziadków, czasami dziadków a w nielicznych przypadkach - rodziców. W przeważającej większości pochodzą one z rodzin ubogich, dlatego też staraniem wszystkich, którzy ich gościli, zostały obdarowane licznymi prezentami. Otrzymały słodycze, plecaki i tornistry, przybory szkolne, zabawki a także buciki i odzież. W wielu przypadkach również nowe torby podróżne, aby mogły zabrać wszystkie prezenty.

Ich pobyt dał wszystkim wiele radości. Mieszkańcy Osin i naszej gminy, jak również Puław, którzy w niedzielę 26 lipca przybyli na Mszę Świętą do Osin mieli okazję wysłuchać przepięknego koncertu w wykonaniu chóru. Także na koniec pobytu chór pożegnał się czarownym śpiewem.

O tym, że pobyt na długo pozostanie w pamięci przybyłych dzieciaków mogą świadczyć ich uśmiechnięte buzie, które możemy obejrzeć w galerii fotografii zamieszczonej na stronie www.zyrzyn.pl lub www.wilki.zyrzyn.pl.

Pożegnanie było dla wszystkich bardzo wzruszające - a to za sprawą najmłodszej 5 letniej Jarenki, która nie ukrywała swoich uczuć i żegnała się ze swoimi opiekunami rzewnymi łzami. Dziecko, tak się tutaj dobrze czuło, że jeszcze nie chciało odjeżdżać.

Tak, jak przyjazd, tak i powrót chóru na Ukrainę odbywał się przy udziale gminnego autobusu. Tym razem jednak, z uwagi na dużą ilość bagaży, dzieci zostały nie tylko dowiezione do granicy, lecz także przez nią przeprowadzone. W pożegnaniu już po stronie ukraińskiej też nie było końca uściskom. Odprowadzający: Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin musieli zapewnić dzieci, że postarają się także w przyszłym roku zorganizować im takie wakacje. Dzieciaki ze swej strony przekonywały, że wobec tego będą o tym marzyć przez najbliższy rok.

Tak atrakcyjnie przygotowany pobyt dzieci był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i szczodrości sponsorów.

Wójt Gminy Żyrzyn składa serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom i osobom, które zaangażowały się w organizację tego przedsięwzięcia, a są to: mieszkańcy wsi Osiny (tak Ci, którzy przyjmowali dzieci, jak i Ci którzy przekazali dary i pieniądze na zakup upominków), Ksiądz Andrzej Mizura, Pan Sławomir Seredyn, Pan Jarosław Milczarczyk oraz pracownicy Urzędu Gminy i innych jednostek samorządowych Gminy Żyrzyn (którzy nie tylko sprawowali opiekę podczas wyjazdów dzieci i ich pobytu, ale także przekazali pieniądze i dary rzeczowe, a przypadku Szkoły Podstawowej w Żyrzynie przygotowali obiad), przewodnicy: Pani Marta Denys z Lublina i Pan Jarosław Seredyn z Puław, trenerzy środowiskowi z ORLIKA, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin i Stowarzyszenia Wspólne Dobro Wsi Osiny, członkinie KGW z Borysowa, członkowie Społecznego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Gminy Żyrzyn, firmy cukiernicze: Pszczółka z Lublina i Wawel z Krakowa, Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór Markuszowskich, Bank Spółdzielczy w Cycowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Rykach, Zakłady Azotowe w Puławach, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TERMOCHEM w Puławach, Gorzelnia w Żyrzynie, Firmy: Technika Grzewcza i Sanitarna z Końskowoli oraz Usługi Transportowe ze Strzyżowic, Hurtownia Spożywcza z Woli Osińskiej, a także Dziennik Wschodni i Tygodnik Powiśla.

Porozumienie partnerstwa, które Gmina Żyrzyn podpisała z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętej Zofii w Podwołoczyskach w województwie tarnopolskim na Ukrainie dotyczy nie tylko nawiązania współpracy w zakresie wymiany dzieci i młodzieży oraz podejmowania inicjatyw krzewiących i przybliżających kultury, obyczaje i tradycje obu środowisk, ale również pomoc charytatywną niesioną rodakom jej potrzebującym.

Pragnieniem ludzi zaangażowanych w niesienie takiej pomocy jest zorganizowanie do Podwołoczysk transportu darów na Mikołaja i Święta Bożego Narodzenia. W zorganizowanie takiego transportu włączy się Gmina Żyrzyn (zabezpieczając samochód dostawczy i ponosząc koszta wyjazdu) oraz członkowie STOK w Żyrzynie, którzy zwracają się już teraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby zechcieli wesprzeć ich starania. Dopomóc można przekazując na ten cele środki finansowe lub np. zabawki, czy przybory szkolne.

Dary rzeczowe można składać w Gminnym Centrum Informacji w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 15, a pieniądze wpłacać na konto Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego w Żyrzynie, adres: 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 15 nr konta w BS Cyców O/Żyrzyn: 02819110712006600003030001 z dopiskiem "Dar dla dzieci polskich z Ukrainy".