Wyprawa do Normandii

Podpisanie umowy o polsko-francuskiej współpracy było uwieńczeniem starań, jakie od ponad pół roku czynił wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek. Podjęte rozmowy miały na celu rozszerzenie współpracy prowadzonej przez Panią Beatę Osiak i drużynę starszo-harcerską GORDION działającą przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie na inne grupy mieszkańców, umożliwienie dialogu na różnorodne tematy, wymianę doświadczeń, lepsze poznanie kultury i tradycji obu narodów poprzez udział w spotkaniach i konferencjach.
2 marca 2009 r. podpisano oficjalnie porozumienie o współpracy
pomiędzy Gminą Żyrzyn a Francuskim Stowarzyszeniem Jeunes Dehoniens

Wyjazd do Normandii był pierwszym wyjazdem studyjnym realizowanym w ramach podpisanego 2 marca 2009 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Żyrzyn, a Francuskim Stowarzyszeniem Jeunes Dehoniens. Uczestniczyli w nim członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Wilki" z Osin. Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się już pół roku temu. Pod kierunkiem ks. Andrzeja Mizury, członkowie grupy poznali historię życia Generała Maczka, rolę jaką on i jego żołnierze odegrali podczas walk w Normandii. W trakcie wspólnej wyprawy to oni pełnili rolę przewodników, zdumiewając zarówno swoją wiedzą jak i postawą. Godnie reprezentowali naszą Małą Ojczyznę.


Wizyta na Mont Saint Michel


Spacer po plaży w Arromanches

Wyjazd składał się z dwóch części: wędrówki normandzkim wybrzeżem Atlantyku oraz pobytu w Paryżu i spotkaniem z członkami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ich Rodzin we Francji. Ogromne wrażenie na uczestnikach wyprawy zrobiło monumentalne wzgórze Mont Saint Michel, ze znajdującym się tam opactwem benedyktynów. Na szlaku wędrówki znalazły się Muzeum Pamięci Walk o Normandię w Bayeux, znajdujący się tam Wojskowy Cmentarz Brytyjskiej Wspólnoty Narodów oraz Muzeum w Arromanches.


Pamiątkowe zdjęcie na Wzgórzu Maczuga

Niezapomniane wrażenie wzbudziła wizyta na Mont Ormel (Maczudze) oraz msza święta odprawiona na polskim cmentarzu w Urville-Langannerrie w intencji poległych żołnierzy. Pobyt w Paryżu to przede wszystkim spotkanie z członkami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ich Rodzin we Francji. Ogromnym wyróżnieniem był udział w tym spotkaniu ks. Infułata Witolda Kiedrowskiego - prezesa Stowarzyszenia. Jego opowieści z czasów wojny wszyscy słuchali z wielkim zainteresowaniem i łzami w oczach. Nieprawdopodobny życiorys, wspaniała postawa i otwarte dla wszystkich serce na zawsze pozostaną w pamięci tych, dla których cała wyprawa była wspaniałą lekcją historii.


Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu w Urville Langgannerrie


Ksiądz Infułat Witold Kiedrowski przyjmuje z rąk Wójta album prezentujący Gminę Żyrzyn i Powiat Puławski

Mamy nadzieję, że zawarte porozumienie z Francuzami pozwoli na realizację kolejnych przedsięwzięć skierowanych zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Na jesieni planowany jest już wyjazd studyjny nauczycieli z klubów przedszkolaka, który będzie okazją do poznania realiów edukacji w szkołach francuskich, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Być może już od wiosny przyszłego roku będziemy mogli prowadzić stałą wymianę młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół - prowadzone są już rozmowy dotyczące podpisania stosownego porozumienia.


Pamiątkowe zdjęcie w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
i Ich Rodzin we Francji