Święto Kultury "Dziedzictwo Ojców"

Dzień Papieski - to ważny dzień dla każdego Polaka.

Święto kultury obchodzone na terenie naszej gminy pod hasłem "Dziedzictwo Ojców" już po raz trzeci złożyliśmy w hołdzie Papieżowi.

Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem "Jan Paweł II - Wychowawca Młodych", dlatego w tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy ten dzień wspólnie z dziećmi i młodzieżą.

Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą odprawioną w Kościele pw. Św. App. Piotra i Pawła w Żyrzynie, którą poprzedziła recytacja poezji Jana Pawła II w wykonaniu uczniów Gimnazjum noszącego imię naszego Wielkiego Rodaka. W trakcie Mszy uczniowie pierwszych klas Gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie uczniowskie. Do obchodów tego Święta przygotowywali się przez kilkanaście dni, biorąc udział w ogłoszonych konkursach: plastycznych i multimedialnych.

Dalsze uroczystości odbywały się w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie. Po powitaniu gości, wśród których byli obecni: Ks. Kanonik Tadeusz Siwkiewicz - Proboszcz Parafii w Żyrzynie, Ks. Andrzej Mizura - Proboszcz Parafii w Osinach, a także Ks. Kanonik Eugeniusz Mikita i Ks. Tomasz Surma, Pan Włodzimierz Karpiński - Poseł na Sejm RP, Pan Marek Flasiński - Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Kamiński - Starosta Powiatu Puławskiego, Pan dr Tomasz Włodek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Pan Wojciech Olszak - Przewodniczący Rady Gminy Żyrzyn, radni i sołtysi, dyrektorzy szkół i nauczyciele, strażacy i kobiety z kół gospodyń wiejskich, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Przed tak licznie zgromadzoną publicznością najpierw wystąpił chór gminny, a później od występów przedszkolaków rozpoczęły się poszczególne inscenizacje obrazujące dawne obrzędy i tradycje. Przedszkolaki zaprezentowały nam "Święto Plonów", zaś dorośli w swoich mini teatrzykach wystawili przedstawienia, o następujących tytułach: Borysów - "Szalona Miłość", Żerdź - "Wesele", Kośmin - "Oczepiny", Żyrzyn - "Babskie Świętowanie", Osiny - "Kolędnicy" i Zagrody - "Prządki".

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie stała tego dnia otworem dla wszystkich gości i mieszkańców gminy. Była jeszcze piękniejsza niż zawsze, bo podziwialiśmy zgromadzone tam wspaniałe wzory, obrazy i rękodzieła, mogliśmy posmakować tradycyjne potrawy, podpatrzeć pracujących twórców prezentujących swoje warsztaty i wsłuchać się w piękną muzykę, a może nawet włączyć do chóralnego śpiewu.

Dzień ten sprawił wszystkim wiele radości, zaś najbardziej cieszyli się wszyscy nagrodzeni twórcy i wystawcy, którzy zostali wyróżnieni w następujących konkursach i pokazach:

Konkurs plastyczny adresowany do uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

Wyróżnienia zdobyli: Paulina Rułka z klasy Ia , Karolina Gawda z IIc, Aneta Kowalik z Ia i Adrian Machul z Id.

Konkurs na prezentację multimedialną przeprowadzony wśród uczniów Gimnazjum

Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Kędziora z IIa i Paulina Rułka z Ia.

Wystawa Rękodzieła Ludowego i Zanikającego Rzemiosła (VIII edycja)

Kategoria - dzieci do lat 13

Kategoria - młodzież do lat 18

I i II miejsca komisja konkursowa nie przyznała, a III miejsce za wykonane lalki w stroju ludowym otrzymała Emilia Goluch ze świetlicy wiejskiej w Żerdzi.

Kategoria - dorośli

Konkurs na najlepszy produkt regionalny Gminy Żyrzyn "Specjał Żyrzyński"

Danie jarskie

Danie mięsne

Ciasta i desery

Wyróżnienia za prowadzone warsztaty

Nagrody otrzymały także wszystkie zespoły prezentujące poszczególne inscenizacje.

Na zakończenie Święta nagradzony gromkimi brawami wystąpił Zakopiański Zespół Krywań.

Jak bawili się wszyscy uczestnicy tej pięknej imprezy kulturalnej można zobaczyć w galerii fotografii.

Organizatorzy "Dziedzictwa Ojców" (Urząd Gminy Żyrzyn, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie , Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrzynie i parafia pw. Św. App. Piotra i Pawła w Żyrzynie) dziękują wszystkim, dzięki którym to Święto miało tak bogatą oprawę.

Panu Krzysztofowi Grabczukowi - Marszałkowi Województwa Lubelskiego i Tygodnikowi Powiśla - za patronat, a także sponsorom: Zakładom Azotowym "Puławy", Zakładowi Budowy Wodociągów i Kanalizacji Markuszów, Przedsiębiorstwu "MOSTOSTAL Puławy", Przedsiębiorstwu "Auto Tamex" w Puławach, Bankowi Spółdzielczemu w Cycowie i Oddziałowi w Żyrzynie, Firmie "BELWEDER", Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowlanemu "Termochem" w Puławach i Przedsiębiorstwu Budowlano-Montażowemu "Klinkier" w Puławach - za przekazane środki.

Szczególnie zaś gorąco dziękują wszystkim artystom, twórcom i wystawcom, a także nauczycielom, dzieciom i młodzieży oraz członkom komisji konkursowych , mając nadzieję, że grono osób, które kochają kulturowe dziedzictwo pozostawione nam przez naszych przodków stale będzie się powiększać.

Iwona Góźdź - Sekretarz Gminy