Cykl spotkań poświęcony opracowywaniu strategii
Stowarzyszenia "Wspólne Dobro" wsi Osiny

W dniach 17, 18, 27 i 29 kwietnia 2008 roku w Osinach odbył się cykl spotkań poświęcony opracowywaniu strategii Stowarzyszenia Wspólne Dobro wsi Osiny na najbliższe 5 lat. Spotkania te miały charakter szkoleniowo - warsztatowy w zakresie długofalowej strategii rozwoju, wynikającej z analizy potrzeb i możliwości miejscowości i Stowarzyszenia.