V Charytatywny Bal Karnawałowy

W sobotę 2 lutego 2008 r. o godzinie 2000 Wójt Gminy Żyrzyn powitał gości, którzy skorzystali z zaproszenia i wykupili karty wstępu na doroczny karnawałowy bal charytatywny.

Organizatorzy realizowali takie przedsięwzięcie już po raz piąty. Tym razem dzięki ich pracy, a także zaangażowaniu wielu innych wolontariuszy udało się wypracować zysk w kwocie 6.265,87 zł, który został przekazany już w piątek, po rozliczeniu kosztów balu, na konto Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Puławach. Symbolicznie czek został przekazany w trakcie balu na ręce Prezesa "HOSPICJUM" Pani Justyny Walecz-Majewskiej.

Przez okres pięciu lat organizatorzy bali przekazali na rzecz "HOSPICJUM" darowizny pochodzące z 4 bali na ogólną kwotę 19.999,29 zł. Tylko pierwszy bal, w 2002 r., organizowany był w innym celu, a mianowicie na rzecz dofinansowania zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala w Puławach.

Organizatorzy balu pragną serdecznie podziękować tym, którzy przyczynili się do osiągnięcia takiego wyniku. Dziękujemy wszystkim 60 parom uczestniczącym w balu, gdyż bez ich udziału i wpłaty 200 zł od każdej pary nie można byłoby myśleć o zysku. Dziękujemy także wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i dołożyli w ten sposób swoją cegiełkę, a więc: Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach - za przekazaną dekorację po studniówce (w części wykorzystaną na dekorację sali balowej), przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich w Bałtowie - za wypożyczenie nieodpłatnie naczyń, przedstawicielom OSP w Osinach - za wypożyczenie stołów, Państwu Teresie i Stanisławowi Sulejom z Buchałowic - za nieodpłatnie przekazane warzyw, Państwu Jadwidze i Stanisławowi Polakom z Zagród - za kiszoną kapustę i ogórki, zespołowi muzycznemu "SONEX" - za to, że zagrali na balu za dużo niższe wynagrodzenie.

Gorące podziękowania i słowa wdzięczności należą się także tym, którzy pracowali przy organizacji, zaopatrzeniu, sprzątaniu, urządzaniu dekoracji, gotowaniu i obsłudze gości w trakcie balu - pracownikom Urzędu Gminy (17 osób), Ośrodka Pomocy Społecznej (3 osoby), Biblioteki Gminnej (2 osoby) i Szkoły Podstawowej w Żyrzynie (13 osób) a także wielu ludziom dobrej woli, którzy dołączyli do tej grupy na ochotnika, a byli to: Barbara Rułka, Barbara Sikora, Zenobia Krzowska, Alicja i Tadeusz Jańczakowie, Jarosław Milczarczyk z Żyrzyna, Grażyna Szlendak z Kośmina, Elżbieta Gothardt, Małgorzata Zatorska - pracownice Przedszkola Gminnego, Maria Rodak z Woli Osińskiej, Zofia Grzegorzak z Zagród, Elżbieta Kałkowska, Jadwiga Kubacka - pracownice Szkoły Filialnej w Żerdzi, Halina Ziemka - Dyrektor Szkoły Podstawowej ze Skrudek, Leszek Kusy, Jan Trybuła z Osin oraz Waldemar Krzysztof Gędek z Bałtowa.

W 2002 r., kiedy po raz pierwszy pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Gminnej zorganizowali taki bal, grupa wolontariuszy była dużo mniejsza, liczyła zaledwie kilka osób. Teraz, jak widać "drużyna" wielkich, gorących, wrażliwych serc stale się powiększa. Praca dla dobra innych ludzi w naszej gminie stała się czymś tak normalnym i oczywistym, że przestaliśmy dostrzegać, jak wielkim szczęściem jest pracować wśród i z ludźmi czułymi na potrzeby innych. Tą zatem drogą szerokiej informacji pragniemy podziękować z całego serca wszystkim i każdemu z osobna, na których pracę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym zawsze możemy liczyć.

Zapraszmy do obejrzenia zdjęć z balu.

Wójtowie i Sekretarz Gminy Żyrzyn