VI Przegląd kolęd, szopek i stroików

12 stycznia 2008 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie spotkaliśmy się już po raz szósty na wspólnym kolędowaniu, oglądaniu pięknych ozdób bożonarodzeniowych i degustacji potraw.

W godzinach od 1030 do 1200 na scenie występowali najmłodsi mieszkańcy naszej gminy - wychowankowie klubów przedszkolaka, przedszkola gminnego oraz uczniowie klas zerowych i pierwszych szkół podstawowych. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała ponad 90 młodych wykonawców, którzy zachwycali swoim śpiewem, strojami i wdziękiem.

Wszyscy obecni na przeglądzie mogli wytypować swojego laureata - nagrodę publiczności otrzymał zespół z klasy I Szkoły Podstawowej w Żyrzynie.

Od godz. 1300 zmagania konkursowe rozpoczęli starsi uczniowie ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz zespoły rodzinne, schole i grupy parafialne. Nad całością konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie:

Komisja wytypowała następujących laureatów:

W kategorii do lat 13

W kategorii wiekowej od 13 do 20 lat

W kategorii "kolędowanie rodzinne"

Ponadto komisja wyłoniła laureata nagrody GRAND PRIX całego konkursu którym został ZESPÓŁ EMMANUEL działający przy Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Żyrzynie.

Także w tym konkursie publiczność przyznała swoją nagrodę - otrzymał ją Chór ze Szkoły podstawowej w Żyrzynie.

Podczas całej uroczystości otwarta była również wystawa szopek, stroików świątecznych i ozdób choinkowych.

Wystawę oceniała komisja konkursowa w składzie:

Po obejrzeniu prac komisja wytypowała następujących laureatów:

W kategorii wiekowej do lat 10

W kategorii wiekowej od 10 do 16 lat

W kategorii wiekowej powyżej lat 16

Bardzo duże zainteresowanie wzbudził koncert 48-osobowego Chóru Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, który prezentował piękne polskie kolędy i pastorałki.

Koncert możliwy był dzięki wsparciu sponsorów. Za pomoc finansową serdecznie dziękujemy:

Zapraszmy do obejrzenia zdjęć z przeglądu.