Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Droga do wolności"

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Żyrzyn.

Do konkursu zgłoszono 45 prac.

Prace oceniała w dniu 27 kwietnia 2006 r. komisja powołana przez Wójta Gminy Żyrzyn w składzie:

  1. Pani Elżbieta Kałkowska,
  2. Pan Marek Andała,
  3. Pani Anna Grobel.

Laureaci konkursu:

Ponadto Komisja wyróżniła prace wykonane przez: