Rozstrzygnięcie konkursu "Historia Polski w latach 1791 - 1989
ze szczególnym uwzględnieniem działań niepodległościowych
na terenie Powiatu Puławskiego i Gminy Żyrzyn"

Do konkursu zgłoszono 11 prac mających postać prezentacji komputerowej. Dominująca była forma pokazu slajdów. Trzy prace wykonano w formie serwisu www.

Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie:

  1. Andrzej Bujek - Wójt Gminy Żyrzyn,
  2. Leszek Gorgol - Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych,
  3. Jacek Hampel - pracownik Urzędu Gminy Żyrzyn.

Komisja przy ocenie prac brała pod uwagę m.in.: zawartość merytoryczną (zgodność z tematem konkursu), wrażenia estetyczne, umiejętność posługiwania się zastosowaną technologią.

Laureaci konkursu:

Pozostałe prace: