Wójt Gminy
OsobaAndrzej Bujek
Lokalizacjapok. nr 10, tel. (81)8814226 w. 32
E-mailwojt@zyrzyn.pl
Zakres zadań
-reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz
-prowadzenie bieżących spraw Gminy
-wykonywanie uchwał Rady Gminy
-gospodarowanie mieniem gminnym
-uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych
-koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych
-wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
-gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu
-zapewnienie obsługi prawnej Urzędu