Referat Spraw Obywatelskich,
Społecznych i Działalności Gospodarczej
Urząd Stanu Cywilnego
KierownikJacek Hampel
Lokalizacjaul. Powstania Styczniowego 15, tel. (81)8809055
Zakres zadań
-USC - prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego
-prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych
-wydawanie zezwoleń na organizowanie zabaw publicznych i zbiórek
-prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej
-realizacja zadań związanych z kulturą, turystyką i sportem
-prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej