Skarbnik Gminy
OsobaJadwiga Polak
Lokalizacjapok. nr 13, tel. (81)8814226 w. 35
E-mailskarbnik@zyrzyn.pl
Zakres zadań
-wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
-kierowanie pracą Referatu Finansowego
-wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy
-opracowywanie projektów budżetu gminy
-opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu
-opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy
-kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw
-prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy