Sekretarz Gminy
OsobaIwona Góźdź
Lokalizacjapok. nr 11, tel. (81)8814226 w. 33
E-mailsekretarz@zyrzyn.pl
Zakres zadań
-nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie
-publikacja prawa miejscowego
-prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta
-prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu
-pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw wyborów
-pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji Urzędu
-pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych