Sekretariat i Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych
OsobaElżbieta Kozak
Lokalizacjapok. nr 9, tel. (81)8814226, (81)8814269
E-mailela.kozak@zyrzyn.pl
Zakres zadań
-zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi
-prowadzenie ewidencji korespondencji, skarg, wniosków i petycji
-prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki urzędowej
-prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych