Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretariat i Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Referat Finansowy
Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Działalności Gospodarczej
Urząd Stanu Cywilnego
Referat Gospodarki, Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Gminy