Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
OsobaIwona Góźdź
Lokalizacjapok. nr 11, tel. (81)8814226 w. 33
E-mailsekretarz@zyrzyn.pl
Zakres zadań
-zapewnienie ochrony informacji niejawnych
-zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu Gminy
-kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie takich informacji
-okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
-kontrola pracy kancelarii tajnej
-szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych