Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy,
Rolnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej
OsobaAgata Kułaga
Lokalizacjapok. nr 12, tel. (81)8814226 w. 34
E-mailagata.kulaga@zyrzyn.pl
Zakres zadań
-obsługa Rady Gminy
-rozwój rolnictwa i ochrona roślin
-współdziałanie ze strażą pożarną