Referat Finansowy
KierownikJadwiga Polak
Lokalizacjapok. nr 12, tel. (81)8814226 w. 34
pok. nr 13, tel. (81)8814226 w. 35
pok. nr 14, tel. (81)8814226 w. 36
Zakres zadań
-wykonywanie budżetu, prowadzenie analizy dochodów i wydatków Gminy
-naliczanie i pobór podatków oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie
-prowadzenie ewidencji mienia komunalnego
-prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego