Informacje dotyczące wniosków o świadczenia wychowawcze w programie Rodzina 500+

Od 1 kwietnia 2016 r. będzie można składać wnioski o świadczenia wychowawcze w programie Rodzina 500+.

W Gminie Żyrzyn za realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem. W przypadku starania się o świadczenie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto (miesięcznie na osobę w rodzinie) lub 1200 zł netto (miesięcznie na osobę w rodzinie) w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Przy obliczaniu dochodu rodziny uwzględniane będą dzieci do 25 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców oraz te dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i przysługuje im w związku z tym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie. Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, tj. od 1 kwietnia 2016 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wniosek można złożyć:

-osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 15 w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek: od 800 do 1600
wtorek - piątek: od 700 do 1500
-posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia

Dodatkowe informacje na temat programu 500+ można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie lub pod nr telefonu: 818814268.

Więcej informacji dotyczących świadczenia znajduje się na stronie internetowej MRPiPS.