Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej
SkładSebastian Walaszek - Przewodniczący
Teresa Gruda
Leszek Kozak
Wojciech Olszak
Andrzej Potyra
Andrzej Szlendak
Monika Świderska
Stanisław Wach
Zakres działania
-ochrona zdrowia i pomoc społeczna
-szkolnictwo podstawowe, przedszkole i oddziały przedszkolne, gimnazjum, biblioteka i inne placówki upowszechniania kultury
-kultura fizyczna i sport
-organizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
-współpraca z klubami sportowymi
-opiniowanie uchwał w sprawie herbu Gminy i nadania honorowego obywatelstwa Gminy
-utrzymanie i zabezpieczenie zabytków kultury
-opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Gminy