Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetowa, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej