Data
ogłoszenia
Tytuł
20.6.2018Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
7.6.2018Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
13.4.2018Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
10.4.2018Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
12.3.2018Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
1.3.2018Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
8.2.2018Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
23.1.2018Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
28.11.2017Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
8.12.2017Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
13.9.2017Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Żyrzynie
11.8.2017Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z napędem 4x4
16.5.2017Przetarg nieograniczony na budowę szkolnej hali sportowej w Żyrzynie
28.4.2017Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej 107451L na odcinku od km 0+030,00 do km 0+371,00 w miejscowości Bałtów oraz przebudowa drogi gminnej 107456L - ulicy Polnej na odc. od km 1+067 do km 1+277
13.4.2017Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
27.4.2017Przetarg nieograniczony na budowę szkolnej hali sportowej w Żyrzynie
14.4.2017Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w Gminie Żyrzyn
11.4.2017Zamówienie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żyrzyn w 2017 roku
29.3.2017Zamówienie na dostawę samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością
23.3.2017Przetarg nieograniczony na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 194 w miejscowości Zagrody
6.3.2017Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Żyrzynie
10.3.2017Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 112993L - ulicy Plebańskiej w miejscowości Żyrzyn na odcinku od km 0+003,50 do km 0+503,50
23.1.2017Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Osinach
13.12.2016Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn
10.10.2016Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
22.7.2016Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowych
27.6.2016Przetarg nieograniczony na modernizację - przebudowę drogi gminnej (dz. ew. 897) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+630,00 w miejscowości Borysów
15.6.2016Zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
31.5.2016Zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej
22.4.2016Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w Gminie Żyrzyn
22.3.2016Przetarg nieograniczony na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie
21.12.2015Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2016
14.12.2015Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6827424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie"
3.12.2015Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2016
3.12.2015Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn w 2016 roku
10.6.2015Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej DN 160 w miejscowości Żyrzyn
3.6.2015Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w Gminie Żyrzyn
10.12.2014Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2015
9.12.2014Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn
11.9.2014Przetarg nieograniczony na modernizację budynku SPZOZ w Żyrzynie
4.9.2014Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do Centrum Społeczno-Kulturalnego i Promocji w Kośminie
1.8.2014Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w Gminie Żyrzyn
25.7.2014Przetarg nieograniczony na remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borysowie
5.6.2014Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków komunalnych w Gminie Żyrzyn
28.5.2014Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Żyrzyn
16.4.2014Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń, dostawę licencji i wdrożenie systemów informatycznych zintegrowanych z platformą ePUAP wraz z uruchomieniem eUsług na platformie ePUAP oraz realizację doradztwa w zakresie opracowanie dokumentów, regulaminów, formularzy mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
14.3.2014Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu" (Etap II)
6.3.2014Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żerdzi
20.2.2014Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego w miejscowości Skrudki
7.1.2014Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę Amfiteatru leśnego oraz budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie
5.12.2013Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2014
25.11.2013Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
22.11.2013Przetarg nieograniczony na adaptację dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji
8.11.2013Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu (Etap II)"
8.10.2013Przetarg nieograniczony na prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Osinach, Szkole Podstawowej w Skrudkach, Szkole Podstawowej w Żyrzynie i Gimnazjum w Żyrzynie dla uczestników projektu "Od wiedzy do kompetencji"
12.9.2013Przetarg nieograniczony na remont i modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie
27.8.2013Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w miejscowości Cezaryn
24.7.2013Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
29.5.2013Przetarg nieograniczony na usługę odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
22.4.2013Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2013"
28.11.2012Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2013
18.9.2012II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kośminie
18.9.2012Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kośminie
21.8.2012Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych w miejscowości Żyrzyn
3.8.2012Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w Osinach
20.7.2012Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kośminie
23.7.2012Przetarg nieograniczony na budowę boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żerdź
3.7.2012Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Osinach
1.6.2012Przetarg ustny nieograniczony na rozbiórkę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kotlinach
13.4.2012Przetarg nieograniczony na utworzenie parku w Żyrzynie oraz modernizację stawu w Jaworowie na cele rekreacji
19.1.2012Przetarg nieograniczony na remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Jaworowie
12.12.2011Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2012
15.11.2011Rokowania dotyczące sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Żyrzynie
22.9.2011Przetarg ustny nieograniczony na rozbiórkę drewnianego budynku Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
7.9.2011II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, zabudowanej zespołem dworsko-parkowym
20.9.2011Przetarg nieograniczony na wybór kadry realizującej projekt pn.: Edukacja w Gminie Żyrzyn
16.9.2011Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w miejscowości Bałtów - etap I
8.7.2011Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żyrzyn i Zagrody
4.7.2011Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, zabudowanej zespołem dworsko-parkowym
21.2.2011Przetarg nieograniczony na wykonanie odpływu z kanalizacji deszczowej o długości 302,5 m od zbiorczej studni odwadniającej teren przedszkola do cieku Duży Pioter
14.12.2010Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2011
9.11.2010Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych przez Gminę Żyrzyn
21.9.2010Zamówienie publiczne na dostawę masztu do fotoradaru z klimatyzowaną obudową zasilanego napięciem 230V AC do urządzeń typu FOTORAPID
4.6.2010Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Żyrzyn, Osiny i Parafianka
14.5.2010Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Żyrzyn, Osiny i Parafianka
29.3.2010Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Żyrzynie
2.3.2010Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 107460 L - ulica Leśna w miejscowości Żyrzyn na odcinku od km 0+000 do km 0+648,36
27.11.2009Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2010
14.9.2009Przetarg nieograniczony na wykonanie awaryjnych ujęć wód podziemnych dla obsługi wodociągów wiejskich w miejscowościach Parafianka i Osiny - Gmina Żyrzyn
28.8.2009Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont remizy OSP na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Kotliny
5.8.2009Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Żyrzynie
20.8.2009Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie
31.7.2009Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę strażnicy OSP w Kotlinach na cele świetlicy wiejskiej
8.7.2009Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Kotliny - Gmina Żyrzyn - etap I
3.7.2009Przetarg ograniczony na budowę infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 15 lat
23.6.2009Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku komunalnego w Woli Osińskiej
15.5.2009Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Żyrzyn i Żerdź - Gmina Żyrzyn
7.4.2009Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Żyrzyn - etap II (od ul. Górnej do budynku hydroforni i ul. Powstania Styczniowego) Gmina Żyrzyn
4.12.2008Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2009
20.11.2008Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytów bankowych na realizację zadań inwestycyjnych przez Gminę Żyrzyn
14.11.2008Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" na terenie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie
20.10.2008Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" na terenie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie wraz przyłączami cieplnym i wod.-kan. oraz oświetlenie zespołu boisk sportowych
1.10.2008Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku gimnazjum i przedszkola w Żyrzynie
15.9.2008Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim
22.8.2008Przetarg nieograniczony na przebudowę stacji wodociągowej w miejscowości Kotliny, gm. Żyrzyn - etap I
20.8.2008Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania
29.7.2008Przetarg nieograniczony na przebudowę stacji wodociągowej w miejscowości Kotliny, gm. Żyrzyn - etap I
25.7.2008Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Żyrzyn - etap II (od węzła nr 1 do węzła nr 12)
25.7.2008Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum z salą gimnastyczną w Żyrzynie
7.7.2008Zaproszenie do składania ofert na zakup drzew wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu
25.6.2008Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksu sportowego wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
23.6.2008Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w miejscowości Żyrzyn ul. Tysiąclecia 143
30.5.2008Przetarg nieograniczony na budowę dróg gminnych w miejscowościach Skrudki i Kośmin - Gmina Żyrzyn
14.5.2008Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie Gminy Żyrzyn