Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z napędem 4x4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty