Zamówienie na dostawę samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością
Zaproszenie do składania ofert
Wynik postępowania przetargowego