Przetarg nieograniczony na budowę szkolnej hali sportowej w Żyrzynie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pytania i odpowiedzi z 29 maja 2017 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty