Przetarg nieograniczony na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 194 w miejscowości Zagrody
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty