Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn
Dokumentacja przetargowa
Pytania i odpowiedzi
Protokół otwarcia ofert
Informacja o grupie kapitałowej
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu