Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do i ze szkół
na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2016
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego