Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6827424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie"
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego